Úspešní riešitelia dištančných foriem Medzinárodných predmetových olympiád na Slávnostnom prijatí u prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Medailistky a medailistov, ktorí sa zúčastnili medzinárodných postupových súťaží a priniesli Slovensku hodnotné medaily, prijala dňa 13.12.2022 v Prezidentskom paláci prezidentka SR Zuzana Čaputová. NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže uskutočnil v poradí druhý ročník Slávnostného vyhodnotenia medzinárodných predmetových olympiád a súťaží (ďalej MPOS), ktorý pokračoval prijatím prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Podujatia sa zúčastnili študentky a študenti, ktorí na MPOS v roku 2022 získali zlaté, strieborné a bronzové medaily. Okrem nadaných študentov boli súčasťou podujatia aj členky a členovia slovenskej delegácie, ktorí sprevádzali študentov na MPOS.

V minulom školskom roku sa niekoľko Medzinárodných predmetových olympiád konalo v dištančnej forme vzhľadom na stále prebiehajúce obmedzenia z hľadiska zdravotných opatrení, či vycestovania do zahraničia. Ani tento fakt však súťažiach neodradil a na súťažiach získali skvelé umiestnenia.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v roku 2022 zabezpečoval účasť Slovenskej delegácie na 15 medzinárodných súťažiach, z toho 6 súťaží prebiehalo dištančnou formou.

Študentky a študenti dokopy priniesli z Medzinárodných predmetových olympiád a súťaží dokopy až 36 medailí v počte: 2 zlaté, 14 strieborných, 20 bronzových.

Dištančnou formou sa konali:

  • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU, zúčastnilo sa jej 100 súťažiacich z 20 krajín. Členkou slovenskej delegácie bola doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. Študent Jozef Pukančík (Gymnázium L. Novomeského, Senica) získal zlatú medailu.
  • MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA, ktorej sa zúčastnilo 368 súťažiacich zo 69 krajín. Členmi slovenskej delegácie boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. Slovensko reprezentovali študenti Csaba Dékany (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Nové Zámky), Adam Džavoronok (Gymnázium Poštová 9, Košice) a Pavol Pivko (Gymnázium Grösslingová, Bratislava), ktorí získali bronzové medaily.
  • Biologická olympiáda OLYMPIÁDA GENIUS s 1 609 projektmi z 57 krajín. Členkami slovenskej delegácie boli doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. a Mgr. Marcela Adamcová. Študent Jakub Jarabica (Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca) získal bronzovú medailu.
  • MEDZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, zúčastnilo sa jej 326 súťažiacich z 83 krajín. Členmi slovenskej delegácie boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a Mgr. Jela Nociarová, PhD. Študenti Patrik Fábrik (Spojená škola Novohradská 3, Bratislava) a Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) získali striebornú medailu, Adam Kleman a Adam Benjamin Plšek (Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza) získali bronzové medaily.
  • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV s 324 súťažiacimi z 59 krajín. Členom slovenskej delegácie bol Mgr. Dušan Kavický. Študenti Jakub Buzalka (Gymnázium, Školská 8, Púchov) a Michal Semko (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) získali striebornú a bronzovú medailu, Lujza Lea Lavriková (Základná škola Okružná 17, Michalovce) a Igor Vargovič (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) získali striebornú medailu, Timotej Bezák (ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava) získal bronzovú medailu.
  • MEDZINÁRODNÁ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA s 216 súťažiacimi z 54 krajín. Členovia slovenskej delegácie boli prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. a Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. Študent Adam Čabrák (Gymnázium Poštová 9, Košice) získal bronzovú medailu.

Veľká vďaka za dosiahnuté výsledky patrí nielen členkám a členom delegácii, učiteľkám a učiteľom mladých talentov za ich sprevádzanie a podporu, ktorú venujú aktívnym študentom, ale aj samotným medailistkám a medailistom za reprezentáciu Slovenska na MPOS, disciplínu a motiváciu pracovať na sebe a byť inšpiráciou pre svoje okolie.

Študentkám a študentom prajeme v mene Národného inštitútu vzdelávania a mládeže veľa úspechov v ďalších súťažiach aj osobnom živote.

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ Z PODUJATIA

Zdielať tento článok