Z predmetových olympiád až k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej už po druhýkrát

Z predmetových olympiád až k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej už po druhýkrát

Medailistky a medailistov, ktorí sa zúčastnili medzinárodných postupových súťaží a priniesli Slovensku hodnotné medaily, prijala dňa 13.12.2022 v Prezidentskom paláci prezidentka SR Zuzana Čaputová. NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže uskutočnil v poradí druhý ročník Slávnostného vyhodnotenia medzinárodných predmetových olympiád a súťaží (ďalej MPOS), ktorý pokračoval prijatím prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Podujatia sa zúčastnili študentky a študenti, ktorí na MPOS v roku 2022 získali zlaté, strieborné a bronzové medaily. Okrem nadaných študentov boli súčasťou podujatia aj členky a členovia slovenskej delegácie, ktorí sprevádzali študentov na MPOS.

Podujatie začalo privítaním účastníčok a účastníkov, ako aj pozvaných hostí. Moderátormi vyhodnotenia boli Michal Salíni, ktorý pôsobí ako Mládežnícky delegát SR pri OSN a vedúca oddelenia podpory práce s mládežou, Izabela Lara Kurtek.

Po úvodnom privítaní moderátori odovzdali slovo riaditeľovi odboru podpory neformálneho vzdelávania, Tomášovi Horváthovi, ktorý vo svojom príhovore poďakoval medailistkám a medailistom za reprezentáciu Slovenska na MPOS. V ďalšej časti programu boli postupne oceňovaní študenti, ktorým sa podarilo Slovensko reprezentovať na MPOS a členovia delegácii. Ceny za Literárny fond prišla odovzdať predsedníčka výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru, a počítačové programy Daniela Ježová.

Po skončení slávnostného vyhodnotenia nasledovalo stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktoré bolo významným ocenením pre všetkých účastníkov a hostí. Prezidentka vyjadrila podporu mladým olympionikom a zároveň vyzdvihla ich úspech a slová chvály za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej pôde. V závere svojho preslovu popriala nadaným študentom veľa ďalších študijných i kariérnych úspechov.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v roku 2022 zabezpečoval účasť Slovenskej delegácie na 15 medzinárodných súťažiach, z toho 6 súťaží prebiehalo dištančnou formou.

Študentky a študenti dokopy priniesli 36 medailí v počte: 2 zlaté, 14 strieborných, 20 bronzových.

Medzi prezenčné súťaže patrili:

  • EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA, ktorá sa odohrávala v Slovinsku a zúčastnilo sa jej 219 súťažiacich z 31 krajín. Členovia slovenskej delegácie boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. Slovensko reprezentovali študenti: Pavol Pivko (Gymnáziium Grösslingová, Bratislava), ktorý získal zlatú medailu, Csaba Dékany (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Nové Zámky) a Adam Džavoronok (Gymnázium Poštová 9, Košice), ktorí získali bronzovú medailu
  • MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV, ktorý sa odohrával v Rumunsku a zúčastnilo sa ho 25 družstiev. Člen slovenskej delegácie bol doc. RNDr. František Kundracik, PhD. Slovensko reprezentovali študenti: Katarína Gersová (Spojená škola Novohradská 3, Bratislava), Martin Marcinčák a Martin Mičuch (Gymnázium Šrobárova 1, Košice), Adrián Mikolaj (Gymnázium Alejová 1, Košice) a Matej Zigo (ŠpMNDaG Skalická cesta 1, Bratislava), ktorí všetci získali bronzovú medailu
  • MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, ktorá sa konala v Nórsku. Zúčastnilo sa jej 589 súťažiacich, členom slovenskej delegácie bol Mgr. Martin Vodička. Slovensko reprezentovali študenti: Eliška Macáková a Jakub Šošovička (Súkromné gymnázia CENADA, Bratislava) získali striebornú a bronzovú medailu, Viktor Balan a Viktor Imrišek (Gymnázium Grösslingová, Bratislava) získali bronzovú medailu, Matej Vasky (Gymnázium Alejová 1, Košice získal bronzovú medailu.
  • STREDOEURÓPSKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, odohrávajúca sa vo Švajčiarsku, privítala až 60 súťažiacich. Členom slovenskej delegácie bol Mgr. Martin Vodička a študent Oskar Hritz (Gymnázium Poštová 9, Košice) získal bronzovú medailu.
  • EURÓPSKA DIEVČENSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA prebiehala v Maďarsku a zúčastnilo sa jej 222 súťažiacich. Študentky: Eliška Macáková (Súkromné gymnáziu CENADA, Bratislava) získala striebornú medailu, Alica Dományová a Lucia Chladná (Gymnázium Grösslingová, Bratislava) získali bronzovú medailu.
  • MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA sa uskutočnila v Arménsku a zúčastnilo sa jej 237 súťažiacich. Členkami slovenskej delegácie boli doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. a Mgr. Marcela Adamcová, PhD. Študenti: Matúš Grieš (Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš) a Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) získali striebornú medailu, Tomáš Kompiš (Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina, ktorý získal bronzovú medialu.
  • MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE prebiehajúca v Indonézii, zúčastnilo sa jej 357 súťažiacich. Členom slovenskej delegácie bol RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. Študentka Eliška Macáková (Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava) získala striebornú medailu.
  • STREDOEURÓPSKA OLYMPIÁDA V INFORMATIKE sa odohrávala v Chorvátsku s 52 súťažiacimi. Členom slovenskej delegácie bol RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., študenti: Jakub Konc (Gymnázium Párovská 1, Nitra) a Eliška Macáková (Súkromné gymnázia CENADA, Bratislava) získali striebornú medailu.

Veľká vďaka za dosiahnuté výsledky patrí nielen členkám a členom delegácii, učiteľkám a učiteľom mladých talentov za ich sprevádzanie a podporu, ktorú venujú aktívnym študentom, ale aj samotným medailistkám a medailistom za reprezentáciu Slovenska na MPOS, disciplínu a motiváciu pracovať na sebe a byť inšpiráciou pre svoje okolie.

Študentkám a študentom prajeme v mene Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, aby na svojej ceste hľadali svetlo, ktoré ich povedie, veľa úspechov v ďalších súťažiach aj osobnom živote.

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ

Zdielať tento článok