KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte.

Michal spolu s delegáciou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a ďalším mladým klimatickým lídrom, Theodorom Christofim, v nedeľu 5.11.2022 priletel do Šarm-aš-Šajchu, aby od pondelka absolvoval intenzívny program. Hlavnou úlohou dvoch zástupcov mladej generácie bolo absolvovať množstvo seminárov, workshopov a oficiálnych stretnutí. Išlo najmä o tie, ktoré p. prezidentka a jej tím nemali možnosť navštíviť z dôvodu vyťaženosti.

Po ubytovaní sa, Michal hneď v pondelok ráno cestoval do dejiska podujatia, aby sa zúčastnil rannej koordinácie členských štátov EÚ spolu so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR. Takéto koordinácie sa na COP27 diali každý deň a ich cieľom bolo zjednotiť postoj členských štátov EÚ, aby potom prezentovali silnejší hlas na konferencii. Jedným z hlavných cieľov EÚ v tejto oblasti bolo zaručiť koordináciu finančných tokov do riešení, ktoré sú efektívne a majú výsledky.

Ďalší Michalov program prebiehal v tzv. Inovatívnej zóne, kde sa dialo množstvo zaujímavých udalostí. Po logistických nepríjemnostiach zo strany egyptských organizátorov, ktoré spôsobili chaos v prepravovaní sa medzi jednotlivými zónami konferencie, navštívil panel s Borisom Johnsonom, bývalým premiérom Spojeného kráľovstva. Johnson zdôraznil nutnosť spolupráce tzv. globálneho severu s juhom, mládežnícku participáciu v hľadaní riešení, ale napríklad aj odmietol dočasné zvýšenie ťažby ropy a zemného plynu v UK.

Hneď potom nasledovali ďalšie panely. V prvom z nich aktéri debatovali na tému riešení, ako konečne skončiť éru fosílnych palív. V tomto paneli vystupovala aj Adenike, klimatická aktivistka z Nigérie, ktorá zdôraznila, že riešenia v Afrike idú ruka v ruke s pomocou od bohatých krajín a rozvojom kontinentu. Panelisti rozoberali aj neochotu súkromných firiem byť lídrami v oblasti bezuhlíkovej ekonomiky a spoliehanie sa na štátnu podporu.

Mimoriadne zaujímavým panelom bola aj diskusia s tematikou dodávateľských reťazcov, kde sa šéfovia oddelení udržateľnosti firiem ako je Coca-Cola, Mars, alebo KPMG rozprávali o konkrétnych riešeniach, ako primäť dodávateľov k udržateľnej výrobe.

Následne sa Michal spolu s Theodorom presunuli do hlavnej miestnosti, kde sledovali výstup p. prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá zdôraznila, že klimatická kríza nepočká, kým vyriešime naše momentálne problémy. Taktiež zdôraznila nutnosť dekarbonizácie slovenskej ekonomiky a mnoho ďalšieho.

Utorok ponúkol nemenej zaujímavý program. Ráno Michal navštívil konferenciu iniciatívy First Movers, ktorá združuje firmy z celého sveta v ťažkom priemysle. Tieto firmy do istej miery pochopili nutnosť zahrnutia privátneho sektoru do hľadania riešení, a tak si dobrovoľne stanovili ciele k udržateľnosti do budúcich rokov. Bohužiaľ, mnoho z týchto cieľov je nedostačujúcich.

Ďalším bodom programu bol seminár na tému investícií v Afrike a úlohy EÚ. Panelistami boli odborníci v sektore a debatovali o konkrétnych riešeniach. Zaujímavým príbehom bola vodná elektráreň v Mozambiku, postavená za pomoci EÚ, ktorá generuje elektrickú energiu nielen v Mozambiku, ale poskytuje ju okolitým štátom. Panelisti sa zhodli, že podpora EÚ pre takéto projekty je kľúčová pre rozvoj Afriky.

COP 27 bol revolučný aj v tom, že po prvýkrát mala mládež ako taká svoj vlastný pavilón. Michal samozrejme navštívil aj ten na seminári na tému férovej zelenej tranzície pre nás všetkých. Hneď po tomto paneli nasledovalo aj koordinačné stretnutie s ďalšími mládežníckymi delegátmi, ktoré pokračovali v programe aj ďalšie dni. Michal s Theodorom im odovzdali svoje dovtedajšie názory a poznatky a po krátkom večernom oddychu ich už čakala cesta domov na druhý deň.

Mladí delegáti si z konferencie odnášajú množstvo užitočných poznatkov a nápadov na riešenia. Účasť Michala a Theodora na COP27 mala za úlohu aj vypracovanie výstupov a odporúčaní pre Kanceláriu prezidenta SR z pohľadu mládežníckych delegátov. Na tomto dokumente teraz Michal spolu s Theodorom usilovne pracujú aj po návrate z Egypta.

Zdielať tento článok