Bronz od grófa Draculu

V polovici júla bola partia piatich mladých fyzikov vyslaná so Slovenskou delegáciou do Rumunského Temešváru na Medzinárodný turnaj mladých fyzikov. Úplne nový, generačne vymenený tím bez