Odborné podujatie NIVaM: Čo robiť v prípade neúspešnej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole

V rámci konkrétnej podpory odbornej a pedagogickej verejnosti pri zavádzaní podporných opatrení v školách a školských zariadeniach pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) odborné podujatie, ktoré reaguje na špecifickú tému adaptácie dieťaťa v materskej škole.     

Odborné podujatie s názvom Čo robiť v prípade neúspešnej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole je určené všetkým pedagogickým aj odborným zamestnancom materských škôl. Poskytne im možnosti, ako riešiť ťažšiu adaptáciu dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole.        

 „Pedagógovia či odborní zamestnanci v materských školách sa v praxi môžu stretnúť aj s tým, že dieťa napríklad nehovorí po slovensky, prípadne aj po troch mesiacoch v materskej škole je stále plačlivé a nepokojné. To sú len príklady situácií, na ktoré sa pokúsime hľadať riešenia a budeme diskutovať o podpore takéhoto dieťaťa,“ uvádza Mgr. Miroslava Višňovská, PhD., odborná garantka podujatia z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.  

Podujatie sa bude konať 14. decembra 2023 od 14. 00 hod. do 17. 15 hod. online formou. Prihlásiť sa je možné elektronicky.

Ako doplnila Višňovská, účastníci odborného podujatia získajú spôsobilosť podporiť dieťa v materskej škole v rámci nového systému podporných opatrení. Ten reprezentuje 21 opatrení definovaných v Katalógu podporných opatrení.

——————

Čo robiť v prípade neúspešnej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole                                       14. 12. 2023 │14:00 – 17:15 │online│ registrácia a informácie

Zdielať tento článok