Pracovné stretnutie k realizácii predmetových olympiád a súťaží

Stretnutie OPOPS

Dňa 6.12.2023 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie k realizácii predmetových olympiád a súťaží pracovníkov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s pracovníkmi regionálnych úradov školskej správy a poverených centier voľného času s krajskou pôsobnosťou. Na úvod boli prezentované informácie o online školských kolách súťaží v školskom roku 2023/2024, štatistike zapojenosti žiakov do súťaží, úspechoch slovenských žiakov na medzinárodných súťažiach, o novinkách v module Súťaže v EduPage a ďalšie.

Diskutované boli najmä administrácia prístupov do EduPage, distribúcia úloh a autorských riešení, vyhodnotenie okresných a krajských kôl, riešenia konkrétnych prípadov pri zabezpečení a organizovaní nižších kôl súťaží, úprava možnosti registrácie žiakov po uzávierke, realizácia spojených okresných kôl a iné témy.

Ďalšie stretnutie bolo predbežne naplánované na september 2024.

Zdielať tento článok