Podcast Abeceda školskej pohody: Najčastejšie otázky k individuálnemu programu vzdelávania  

Individuálny vzdelávací program je významnou súčasťou nového systému podporných opatrení pre deti a žiakov. Prax má v tejto súvislosti rôzne otázky. V aktuálnej epizóde podcastu Abeceda školskej pohody sme odborníčky pozvali, aby o takzvanom IVP povedali viac.    

V podcastovom štúdiu sa stretli Lenka Nadányi a Zuzana Ivanová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania. Témou ich spoločného rozhovoru sa stali individuálne vzdelávacie programy (IVP) vo vzťahu k novému systému podporných opatrení pre deti a žiakov.

Tému otvorili základnou otázkou, pre koho sa takzvané IVP vypracováva. Ako uviedla Zuzana Ivanová, IVP sa týka takého žiaka, ktorý vzhľadom na svoje potreby nedokáže postupovať podľa školského vzdelávacieho programu. „Aktuálne postupuje podľa IVP aj ten žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole. To znamená, že nie každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má vypracovaný IVP. Nie je to ani žiadúce. Zároveň nie každý žiak, ktorému sú poskytované podporné opatrenia, musí mať vypracovaný IVP.“

Ďalej v podcaste hovorili aj o tom, kto vypracováva IVP a o jeho vyhodnocovaní. Ako spomenula Lenka Nadányi, tak IVP vypracováva primárne pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy spoločne so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom. Samozrejmosťou je konzultácia so zákonným zástupcom. V prípade, že ide o žiaka najmenej v piatom ročníku alebo žiaka strednej školy je potrebná spätná väzba aj zo strany konkrétneho žiaka.

Čo sa týka vyhodnocovania IVP, tak legislatíva o tejto povinnosti nehovorí, ale odporúča sa. IVP je vhodné prehodnotiť aspoň raz za pol roka.

Na záver sa venujú odborníčky aj téme prechodu integrácie k inkluzívnemu vzdelávaniu a pridávajú i príklady z praxe.    

Ako uzatvorili, vo všeobecnosti systém podporných opatrení umožňuje poskytovať podporu vo výchove a vzdelávaní všetkým deťom a žiakom bez rozdielu, bez previazania na diagnózu. V prípade komunikácie o týchto deťoch a žiakoch hovoríme o deťoch a žiakoch, ktorým je poskytované podporné opatrenie. 

Vypočujte si najnovšiu epizódu tematického podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok