Podcast Abeceda školskej pohody: Najčastejšie otázky k procesu poskytovania podporných opatrení

Nový systém poskytovania podporných opatrení deťom a žiakom je už v školách a školských zariadeniach realitou. Aktuálne prichádzajú na rad otázky z praxe, na ktoré je potrebné dať relevantné odpovede. V rámci tematického podcastu sme využili priestor a pozvali si odborníčky, ktoré tie najbežnejšie otázky z praxe stručne zodpovedali. Konkrétne sa venovali procesu poskytovania podporných opatrení.

Lenka Nadányi a Zuzana Ivanová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na úvod spomenuli jednoduchý a všeobecný príklad, ktorým tento proces priblížili. Hovorili o základných dokumentoch, ktoré sa v procese využívajú a predstavili rolu zákonného zástupcu v tejto súvislosti.

„Práve zákonný zástupca môže byť tým, ktorý prichádza za pedagógom s otázkou či jeho dieťa nepotrebuje nejakú podporu v škole. Pretože vidí, že jeho dieťa má pomalšie pracovné tempo, že sa trápi s učivom. Rodič môže iniciovať takýto rozhovor s pedagógom alebo školským špeciálnym pedagógom,“ uviedla v podcaste Zuzana Ivanová. 

Odpovede odzneli aj k otázke či sa žiada o konkrétne podporné opatrenie alebo či je nutná žiadosť na každé podporné opatrenie.

Tu hostky poznamenali jeden dôležitý fakt: Podporné opatrenia sú poskytované výlučne na základe pedagogickej alebo orientačnej diagnostiky v škole. Prípadne odbornej diagnostiky v zariadeniach poradenstva a prevencie.“

V závere sa venovali téme, čo v prípade, ak škola alebo školské zariadenie nemôže zabezpečiť podporné opatrenie. No a uviedli tiež príklad dobrej praxe aj s výberom konkrétnych podporných opatrení v danej situácii.         

Vypočujte si najnovšiu epizódu tematického podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

 

Zdielať tento článok