Predmetové olympiády a súťaže medzi žiakmi a učiteľmi

OPOPS v Inchebe
V dňoch 9. a 10. 11. 2023 sme mali možnosť v priestoroch výstaviska Incheba EXPO v Bratislave, kde prebiehalo celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, prezentovať predmetové olympiády a súťaže pre základné a stredné školy, ktoré zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
 
Návštevníci, prevažne žiaci a učitelia, si mohli zasúťažiť a získať drobné ceny.
Medzi pútavé aktivity patrilo priraďovanie názvov predmetových olympiád k vybraným pojmom a k významným osobnostiam, ktoré sa ešte ako školáci olympiád zúčastnili.
 
Návštevníci mohli označiť v slepej mape Európy a sveta krajiny, v ktorých nás úspešne reprezentovali slovenskí žiaci na medzinárodných predmetových olympiádach a súťažiach počas posledných troch školských rokov.
Súčasťou nášho stánku boli aj informácie k aktivitám o participácii mládeže, možnostiach mládežníckych výmen, dobrovoľníckych projektoch, či ako sa mladí ľudia môžu zapájať do diania v škole, v komunite a v Európe.
 
Za Odbor podpory neformálneho vzdelávania NIVaM sa na prezentačných aktivitách  podieľali Katarína Hlavandová, Marta Hlavatá, Martina Kurinová, Roman Lehotský a Dávid Richter.
 
Ďakujeme za účasť v našom stánku!
Zdielať tento článok