Program inovačného vzdelávania NIVaM: Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení

Nový systém podporných opatrení reaguje aj na otázku pedagogickej či orientačnej diagnostiky detí a žiakov. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil ako súčasť adresnej podpory pedagogickej a odbornej verejnosti aj konkrétny program inovačného vzdelávania.

V programe inovačného vzdelávania Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení sa venujeme využitiu diagnostických metód a nástrojov v súvislosti s poskytovaním podporných opatrení v materskej škole. Účastníkov učíme analyzovať, interpretovať a na základe multidisciplinárnej spolupráce aj implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dozvedia sa tiež, ako diagnostiku zaznamenať do relevantných dokumentov a v prípade potreby aj to, ako odporučiť podporné opatrenie,“ konkretizuje PhDr. Jana Bougdar z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorá je garantkou podujatia.

Ako doplnila predmetné inovačné vzdelávanie môžu využiť všetci odborní i pedagogickí zamestnanci materských škôl, ale aj celé školské kolektívy.

Súčasťou ponuky inovačného vzdelávania NIVaM k téme podporných opatrení je celkom 6 programov inovačného vzdelávania. Všetky sú v rozsahu 50 hodín. Vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín. Kompletný prehľad tejto bezplatnej certifikovanej ponuky je dostupný na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6.

Jedna z účastníčok inovačného vzdelávania uviedla, že keďže je v praxi len tri roky a so všetkými náležitosťami sa zoznamuje, tak dané vzdelávanie je pre ňu priestorom, kde si vypočuje a získa nové vedomosti potrebné pre jej prax.

„Osviežila som si vedomosti, čo sa týka diagnostiky. Prišla som na to, že určite je potrebné aj u nás v materskej škole vytvoriť podporný tím, ktorý by fungoval na vzájomnej spolupráci,“ poznamenala v spätnej väzbe dôležitý fakt ďalšia z účastníčok vzdelávania.

 Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení 

 Katalóg podporných opatrení

Zdielať tento článok