Bronz od grófa Draculu

V polovici júla bola partia piatich mladých fyzikov vyslaná so Slovenskou delegáciou do Rumunského Temešváru na Medzinárodný turnaj mladých fyzikov. Úplne nový, generačne vymenený tím bez

 Future classroom lab BESST

KP MPC Trnava  KP MPC Bratislava prijali pozvanie na otvorenie triedy budúcnosti – Future Classroom Lab BESST v Súkromnej základnej škole BESST Trnava. Slávnostné otvorenie sa