EFEKTÍVNA PRÍPRAVA STREDOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV NA BIOLOGICKÚ OLYMPIÁDU

V snahe vytvoriť komunitu učiteľov pripravujúcich študentov na stredoškolskú Biologickú olympiádu sa z iniciatívy Autorského kolektívu Biologickej olympiády pre kat. A a B uskutočnilo dňa 18.12.2023 online stretnutie s témou „Efektívna príprava stredoškolských študentov na Biologickú olympiádu“.

Lektormi boli členovia autorského kolektívu BiO pre kat. A a B Katarína Juríková (Iniversity of Trento a Univerzita Komenského v Bratislave) a Jaroslav Ferenc (European Molekular Biology Laboratory, Heidelberg). Organizačne podujatie zabezpečoval tajomník SK BiO Roman Lehotský (NIVaM, Bratislava).

Podujatia sa zúčastnilo 72 stredoškolských učiteľov.

Pozrite si záznam z online stretnutia

Materiály na prípravu študentov na Biologickú olympiádu

Zdielať tento článok