Združenie miest a obcí Slovenska a Národný inštitút vzdelávania a mládeže podpísali Memorandum o spolupráci k projektu Technické škôlky

Podpis Memoranda

Dňa 15.12.2023 podpísali zástupcovia Združenie miest a obcí Slovenska, doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. a Národný inštitút vzdelávania a mládeže, prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Memorandum o spolupráci k projektu Technické škôlky.

Predmetom Memoranda je spolupráca medzi zmluvnými stranami týkajúca sa vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností v oblasti prenosu inovácií a pri implementácii projektu „Technické škôlky“ a vzájomná podpora a spolupráca v oblasti vzdelávania.

Projekt „Technické škôlky“ vznikol v Českej republike v roku 2014. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.

Viac o projekte Technické škôlky.

 

Zdielať tento článok