Program inovačného vzdelávania NIVaM: Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravil program inovačného vzdelávania s názvom Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku. Určený je všetkým odborným, pedagogickým zamestnancov škôl a školských zariadení, ale aj celým školským kolektívom.

Účastník programu vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti, ako vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení, prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a žiaka a s ohľadom na podmienky školy, ktorú navštevuje. Odborným garantom programu je Mgr. Robert Sabo, PhD. z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Ako uvádza doterajšia spätná väzba zo vzdelávania, významnú úlohu zohráva spoločná diskusia. „Veľmi kladne hodnotím spoločné skupinové aktivity, pri ktorých máme možnosť debatovať, vymieňať si skúsenosti. Počas stretnutí máme možnosť pýtať sa, vstupovať do prezentácií s otázkami, prezentovať vlastné názory,“ uviedla na margo konkrétneho vzdelávacieho programu špeciálna pedagogička, logopedička.

Aktívny prístup ocenila v rámci spätnej väzby aj ďalšia z účastníčok vzdelávania, učiteľka hudobnej náuky na ZUŠ.  Keďže téma podporných opatrení je pre ňu novou, má záujem zistiť viac.      

Účastníci vzdelávania reagovali v tomto prípade aj na formu a obsah poskytnutých informácií: „Lektorka sa danú problematiku snažila vysvetliť jasne a zrozumiteľne aj s pomocou použitia príkladov z každodenného života,spomenula k vzdelávaniu pedagogická asistentka.

Kompletný prehľad tejto bezplatnej a certifikovanej ponuky programov inovačného vzdelávania je dostupný na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6

Program inovačného vzdelávania: Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku  

Katalóg podporných opatrení

Zdielať tento článok