Kontakty metodika

 

Metodici pre akademické a školské knižnice: metodika@nivam.sk

 

Mgr. Rozália Cenigová

školské knižnice

 

rozalia.cenigova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Mgr. Miroslava Hajtmánková

akademické knižnice

 

miroslava.hajtmankova@nivam.sk +421 2 68 208 616

Darina Šidlíková

adresár akademických knižníc
adresár regionálnych knižníc
dlhodobé výpožičky pre školské knižnice

 

darina.sidlikova@nivam.sk +421 2 68 208 615

Mgr. Lenka Barátová

akademické a školské knižnice

 

lenka.baratova@nivam.sk +421 2 68 208 610