Automatizované knižnično-informačné systémy

BIBLIB – popis KIS BIBLIB

https://www.biblib.eu/index.php/sk/ – webstránka 4bigdata

CLAVIUS – popis KIS Clavius

http://www.lanius.cz – webstránka KIS Clavius od spoločnosti LANius s. r. o.

PROFLIB – popis KIS ProfLib

https://www.skolskakniznica.sk/ – Portál Školskej knižnice

KISMASK – popis KIS MaSK

http://www.snk.sk/?CH – podrobnejšie údaje a materiály na stiahnutie zo Slovenskej národnej knižnice (distribútor KIS MaSK)

TRITIUS – popis KIS Tritius

http://www.tritius.sk – webstránka KIS Tritius od spoločnosti Tritius Solutions, a. s.