Automatizované knižnično-informačné systémy

 

KIS BIBLIBpopis

KIS Clavius – popis

KIS Letterapopis

KIS MaSKpopis

KIS PROFLIBpopis

KIS Tritiuspopis

 

Poznámka: Najčastejšie používané automatizované KIS (uvádzané školskými knižnicami v Adresári školských knižníc Slovenskej republiky)