Kľúčovou témou diskusie školských knihovníkov sa stali čitatelia

Podporu školským knižniciam poskytuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aj prostredníctvom tradičného odborného podujatia. Tohtoročná diskusia na konferencii školských knižníc (18. 6. 2024) cielila na čitateľa školskej knižnice, teda na žiaka základnej či strednej školy. Zdá sa, že cestou, ako si ho „získať“ bude digitálna školská knižnica a neustále vzdelávanie aj školských knihovníkov v nových trendoch.

„Rozprávalo sa nielen o ťažkostiach, s ktorými sa školský knihovník stretáva, ale aj o ich pozadí a spôsoboch, ako nájsť konkrétne riešenia. Diskusia smerovala aj k otázkam typu, čo žiakom chýba v školskej knižnici a čo na druhej strane potrebujú školskí knihovníci. Účastníci hľadali príčiny nezáujmu žiakov o trávenie času v školskej knižnici a zamýšľali nad tým, ako ju v očiach žiakov zatraktívniť. Hovorilo sa o nových možnostiach akvizície pre školské knižnice,“ sumarizovala stručne  Zuzana Sýkorová, vedúca oddelenia knižničných a informačných služieb v NIVaM, ktoré podujatie pripravilo. 

Úvod konferencie patril spoločnej panelovej diskusii. Jej hosťami boli Monika Lopušanová, podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a riaditeľka knižnice na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského; Libuša Jaďuďová, riaditeľka Petržalskej knižnice v Bratislave; Žofia Lehelová, koordinátorka pobočky Blumentálska Staromestskej knižnice v Bratislave a Ondrej Bagin, zakladateľ detskej digitálnej knižnice KUBO.

„Za Slovenskú asociáciu knižníc mám radosť, že oddelenie knižničných a informačných služieb NIVaM pokračuje v tradícii metodickej podpory širokej a etablovanej siete školských knižníc, ako dôležitých súčastí škôl a školských zaradení a tiež dôležitej súčasti knižničného systému SR. Veríme, že systematická metodická práca, výmena odborných a praktických skúseností na podujatiach, aktívne vyhľadávanie partnerov a kreovanie hlavných strategických rozvojových priorít vrátane ich podpory zo strany štátnych autorít umožní zabezpečiť v školských knižniciach kvalitné informačné zázemie pre pedagógov a žiakov škôl,“ uviedla Lopušanová.

Konkrétne sa na adresu budúcnosti školských knižníc vyjadril Bagin: „Digitalizácia školstva v Európe už nejaký čas prebieha a dotýka sa čoraz viac oblastí aj na Slovensku. Žiaci sú ‘hladní’ po rýchlo dostupných a ľahko triediteľných informáciách, ktoré im dokáže ponúknuť predovšetkým digitálna školská knižnica.“

Súčasťou podujatia boli aj tematické workshopy. Riešilo sa vybavenie a modernizácia školských knižníc aj veľmi konkrétna problematika – žiak ako čitateľ školskej knižnice.     

 

 

 

 

Zdielať tento článok