Štatistika školských knižníc

Oznam o začatí štátneho štatistického zisťovania MŠVVaŠ SR

Ročný výkaz o školskej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10-01

Stiahnuť súbor (dokument pdf, 312 kB)

 

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2022 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2021 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2020 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2019 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2018 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2017 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2015 (súbor pdf, 100 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2014 (súbor pdf, 103 kB)

Súhrnný výkaz o školskej knižnici za rok 2013 (súbor pdf, 101 kB)