Príklady dobrej praxe zo školských knižníc

Elektronická metodická báza Príklady dobrej praxe zo školských knižníc slúži ako úložisko metodickej bázy podujatí zameraných na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania žiakov základných škôl a stredných škôl, ktoré zorganizovali školské knižnice na vyhlásenú tému v rámci celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc ( https://nivam.sk/kniznica/skolske-kniznice/celoslovensky-projekt-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice/ ). Jeho cieľom je ponúknuť školským knihovníkom praktické námety a zdroj inšpirácie na zorganizovanie podobných alebo kreovaných podujatí. Metodická báza podujatí je priebežne doplňovaná metodickými listami podujatí, ktoré na princípe dobrovoľnosti vypracúvajú ocenené školské knižnice v rámci uvedeného celoslovenského projektu. V rámci nej sa zvlášť nachádzajú námety pre základné školy a zvlášť pre stredné školy.

Pokyny pre vyplnenie metodického listu podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania – VZOR

Námety pre základné školy

Námety pre stredné školy