Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2022)

Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2021)

Zborník prednášok zo 14. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2020) 

Zborník prednášok z 13. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2019)

Zborník prednášok z 12. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2018)

Zborník prednášok z 11. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2017)

Zborník prednášok z 10. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2016)

Zborník prednášok z 9. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2015)

Zborník prednášok z 8. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2014)

Zborník prednášok zo 7. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2013)

Zborník prednášok zo 6. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2012)

Zborník prednášok z 5. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2011)

Zborník prednášok zo 4. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2010)

Zborník prednášok z 3. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2009)

Zborník prednášok z 2. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2008)

Zborník prednášok z 1. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (2007)