Príklady akcií informačnej výchovy

Elektronická metodická báza Príklady akcií informačnej výchovy slúži ako úložisko metodických listov pre organizáciu vzdelávacích akcií zameraných na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy. Jej cieľom je ponúknuť školským knihovníkom a učiteľom praktické námety a zdroj inšpirácie na zorganizovanie podobných alebo kreovaných akcií. Metodická báza akcií bude priebežne doplňovaná metodickými listami akcií, ktoré budú vypracované na princípe dobrovoľnosti. Na začiatku bude obsahovať práce študentiek 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave realizované v školskom roku 2017/2018 pod vedením prof. PhDr. Oľgy Zápotočnej, CSc.

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Pochabené zhuby zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 40 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Porovnanie rozprávok Trojruža verzus Kráska a netvor zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 98 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Návšteva divadla zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 1,32 MB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Hráme sa s rozprávkou Janko Hraško zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 97 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Dopravné značky zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 105 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Spoznávame Belgicko zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 223 kB) 

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Malá veľká čitateľka zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 240 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Ľudová rozprávka zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 756 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Gevenducha zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 103 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Domáce zvieratká zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 237 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Guľko Bombuľko zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 46 kB)

Metodický list pre organizáciu vzdelávacej akcie Danka a Janka zameranej na podporu zvyšovania úrovne informačnej výchovy (dokument doc, 208 kB)