Legislatíva

ZÁKON O KNIŽNICIACH

 

VEDENIE ODBORNEJ EVIDENCIE, REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU

 

DOKUMENTY KNIŽNICE – VZORY

  • Štatút školskej knižnice školy, ktorá má právnu subjektivitu a neposkytuje knižnično-informačné služby verejnosti – VZOR
  • Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice – VZOR
  • Cenník služieb a sankčných poplatkov školskej knižnice, ktorá nie je integrovaná a teda neposkytuje knižnično-informačné služby verejnosti – VZOR
  • Ochrana osobných údajov