Námety pre stredné školy

Svet potrebuje hrdinov – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania

 

Escape room Hamlet – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania

 

Kúsok školskej knižnice aj na našich chodbách – Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Lacov rébus – Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Skrývačka – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Hobití večierok – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Lahôdky cestou do Tajova – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Dôverné listy Hany Gregorovej a Jozefa Gregora Tajovského – Konzervatórium, Timova, Košice

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Tváre Jozefa Gregora Tajovského – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Náš Tajovský – Spojená škola, Spišská Stará Ves

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 
Putovanie s Tajovským v 21. storočí – Spojená škola, Vrútky

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Na potulkách s Tajovským – Spojená škola, Lendak

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Historicko-kultúrna konferencia 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska – Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Veľký duel osobností 2018 – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Historická os dejinami Česko-Slovenska – Stredná odborná škola služieb, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Slovenské povesti – cesta späť ku koreňom – Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Duša ukrytá v slovách – Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Hviezdoslavov Kubín – Spojená škola, Medzvedzie, Tvrdošín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Testovanie čitateľskej gramotnosti – Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

      Príloha 1: Martin Kukučín 

      Príloha 2: Čistenie zubov 

      Príloha 3: Papier 

 

Vznik a vývoj kníhtlače – Odborné učilište internátne, Mojmírovce

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Čitateľská súťaž – Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Štafetové čítanie – Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Geografický kvíz o Slovensku, Česku a Poľsku – Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

      Príloha 1: Geografický kvíz o Slovensku, Česku a Poľsku 

      Príloha 2: Vyhodnotenie geografického kvízugeografickeho_kvizu 

 

Prezentácia obľúbených kníh – Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Opakovanie stredovekej literatúrypodujatia_Opakovanie_ stredovekej_ literatury – Spojená škola, Tvrdošín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

 

Škola ako tvorivá  knižnica – Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania