Námety pre stredné školy

Kúsok školskej knižnice aj na našich chodbách – Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 36 kB)

 

Lacov rébus – Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 23 kB)

 

Skrývačka – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 30 kB)

 

Hobití večierok – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 40 kB)

 

Lahôdky cestou do Tajova – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 19 kB)

 

Dôverné listy Hany Gregorovej a Jozefa Gregora Tajovského – Konzervatórium, Timova, Košice

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 35 kB)

 

Tváre Jozefa Gregora Tajovského – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 41 kB)

 

Náš Tajovský – Spojená škola, Spišská Stará Ves

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 40 kB)

 
Putovanie s Tajovským v 21. storočí – Spojená škola, Vrútky

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 42 kB)

 

Na potulkách s Tajovským – Spojená škola, Lendak

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 34 kB)

 

Historicko-kultúrna konferencia 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska – Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 50 kB)

 

Veľký duel osobností 2018 – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 40 kB)

 

Historická os dejinami Česko-Slovenska – Stredná odborná škola služieb, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 373 kB)

 

Slovenské povesti – cesta späť ku koreňom – Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 426 kB)

 

Duša ukrytá v slovách – Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 39 kB)

 

Hviezdoslavov Kubín – Spojená škola, Medzvedzie, Tvrdošín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 28 kB)

 

Testovanie čitateľskej gramotnosti – Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 28 kB)

      Príloha 1: Martin Kukučín (dokument doc, 61 kB)

      Príloha 2: Čistenie zubov (dokument doc, 41 kB)

      Príloha 3: Papier (dokument doc, 53 kB)

 

Vznik a vývoj kníhtlače – Odborné učilište internátne, Mojmírovce

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 37 kB)

 

Čitateľská súťaž – Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 34 kB)

 

Štafetové čítanie – Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 27 kB)

 

Geografický kvíz o Slovensku, Česku a Poľsku – Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 26 kB)

      Príloha 1: Geografický kvíz o Slovensku, Česku a Poľsku (dokument doc, 64 kB)

      Príloha 2: Vyhodnotenie geografického kvízugeografickeho_kvizu (dokument doc, 20 kB)

 

Prezentácia obľúbených kníh – Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 26 kB)

 

Opakovanie stredovekej literatúrypodujatia_Opakovanie_ stredovekej_ literatury – Spojená škola, Tvrdošín

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 29 kB)

 

Škola ako tvorivá  knižnica – Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 

Metodický list podujatia zameraného na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania (dokument doc, 44 kB)