ARCHÍV AKTUALÍT

 

Knižné recenzie NIVAMákov

  

Výber z nových kníh

  

AKTUALITY   


NIVAM neformálne:  

 

9.4.2024 a 11.4.2024 / Celoslovenské online semináre o odborných knižničných činnostiach v školských knižniciach

25.-28.03.2024 / Knižnica NIVAM zatvorená

14.03.2024 / Veľkonočné zvyky a tradície – pozvánka na besedu so etnologičkou Katarínou Nádaskou

04-10.03.2024 / Týždeň slovenských knižníc 2024: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica

15.12.2023 / Otváracie hodiny knižnice počas Vianoc 2023 a Nového roka 2024

30.11.2023 / Vyše 143-tisíc slovenských a českých rovesníkov si vymenilo záložku do knihy a navzájom sa inšpirovalo k čítaniu najzaujímavejších kníh

29.11.2023 / Školské knižnice poznajú už víťazov 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

23.11.2023 / Seminár akademických knižníc: Otvorená veda a akademické knižnice (CVTI SR v Bratislave)

23.10.2023 / Skoro 200 školských knižníc sa dnes zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc (súčasť projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice)

17.10.2023 / Vyše 140 000 žiakov z 1 352 slovenských a českých škôl pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

04.10.2023 / Taliansko srdcom – pozvánka na besedu so spisovateľkou

13.09.2023 / Biblioterapia.sk – učebné texty a ďalšie pomocné materiály na podporu profesionálneho samoštúdia

04.09.2023 / Nové otváracie hodiny knižnice

31.07.2023 / Oznam o zatvorení knižnice na Hálovej 6 v Bratislave

03.07.2023 / Prázdninové otváracie hodiny knižnice

01.06.2023 / Školské knižnice môžu byť bezpečnými miestami i priestorom na osobnostný rozvoj žiakov

11.05.2023 / Pozvánka na konferenciu školských knižníc: Budúcnosť školských knižníc

02.03.2023 / Týždeň slovenských knižníc – Knižnice pre všetkých / Knižnice, záruka kvalitných informácií

13.02.2023 / Pozvánka na celoslovenské online odborné semináre pre školské knižnice

23.01.2023 / Predlžujeme otváraciu dobu knižnice

01.12.2022 / Seminár akademických knižníc – Inovácie v službách knižníc vysokých škôl (CVTI SR)

27.10.2022 / Oznam o zmene otváracích hodín SPK

24.10.2022 / 24. október – Medzinárodný deň školských knižníc (súčasť projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – vyhodnotenie)

18.10.2022 / Kreatívne čítanie, ktoré prostredníctvom výmeny záložiek do kníh vytvára priateľské vzťahy… (vyhodnotenie)

15.09.2022 / 16. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl (zborník príspevkov na stiahnutie, článok v Knižnica 4/2022)

08.09.2022 / Odovzdávanie medaily J. A. Komenského PhDr. Vladimírovi Grigarovi

 


Taliansko srdcom – beseda so spisovateľkou

25. októbra 2023 sme o 14:00 v priestoroch prezenčnej študovne knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave privítali pani Ing. Ľubicu Kovačkovú, autorku publikácií o Taliansku. Autorka pod pseudonymom Buona Base vydala trilógiu s názvom “Taliansko a láska majú 3 spoločné veci”.

     

Publikácie, ktoré keď zoradíte vedľa seba farebne vytvoria taliansku trikolóru, sú úžasným svedectvom o tom najlepšom, čo táto južná krajina ponúka. Prvá kniha je venovaná spoznávaniu miest a krajiny (cestovanie), druhá spoznávaniu každodenných zvykov Talianov (životný štýl) a tretia jednej z najdôležitejších častí talianskeho života, jedlu (gastronómia).

Z každej knihy zazneli krátke úryvky a v záverečnej diskusii pani Kovačková povzbudila poslucháčov k pestovaniu vášne cestovať, spoznávať svet a zamilovať sa do cudzích kultúr. Nadšenie a zanietený spôsob, akým autorka popisovala svoje skúsenosti s cestovaním po Taliansku a životom, ako ho tam spoznala, najlepšie odprezentovalo obsah jej cestopisov. 

 


Školské knižnice môžu byť bezpečnými miestami i priestorom na osobnostný rozvoj žiakov

Školské knižnice môžu byť miestami prijatia, bezpečia, rozvoja talentov i čitateľskej gramotnosti. Týmito myšlienkami začínala Konferencia školských knižníc, ktorá sa konala 17.5.2023 vo Zvolene a organizoval ju Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Nosnou témou konferencie bola budúcnosť školských knižníc. 

“Mnohé školy už dnes disponujú priestorom, ktorý môžeme otvoriť aktuálnym potrebám žiakov. Ak chceme rozvíjať potenciál mladých ľudí a vytvoriť im bezpečné miesto, kde sa cítia dobre, školská knižnica je tým ideálnym dostupným priestorom, ktorý na tieto účely môžeme využiť,” hovorí Tomáš Horváth, riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý otvoril konferenciu vo Zvolene a vyzdvihol potrebu spoločného zamýšľania sa nad zefektívnením fungovania školských knižníc. 

Na Slovensku má z celkového počtu 3052 základných a stredných škôl zriadenú školskú knižnicu 1525 z nich. Najväčší počet školských knižníc v pomere ku zriadeným školám mal Trenčiansky kraj (63 %). Školské knižnice evidovali v roku 2022 takmer 6 miliónov knižničných jednotiek. Na dopad fungovania školských knižníc však nevplýva iba objem knižničného fondu v správe školy, ale aj dostupnosť a atraktívnosť priestoru školskej knižnice. 

Odborníčka z Katedry regionálnych vied a manažmentu Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., jedna z rečníčok konferencie, objasňuje pozitívne príklady zo zahraničia. „V krajinách s lepšou čitateľskou gramotnosťou ako sú Fínsko, Švédsko alebo Poľsko sú školské knižnice v centre politík na podporu čítania. Školské knižnice sú v nich nielen integrálnou súčasťou vzdelávania, ale aj komunitnými centrami, ktoré prepájajú žiakov, rodičov, miestnu komunitu a verejné knižnice. Na Slovensku potrebujeme systémovo rozvíjať školské knižnice, aby sme dokázali zvrátiť negatívny trend poklesu čitateľskej gramotnosti.”

Podľa medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov a žiačok 4. ročníka ZŠ PIRLS sú slovenské deti výkonom na úrovni priemeru krajín EÚ a OECD. Na Slovensku však pribúda podiel detí, ktoré sú v rizikovej skupine – kým v roku 2016 tvorili 19%, podľa aktuálnych výsledkov je v rizikovej skupine už 21% žiakov a žiačok. Čitateľskú gramotnosť 15-ročných sleduje ďalšie medzinárodné testovanie známe ako PISA. Podľa toho je na konci základnej školy v rizikovej skupine až tretina mladých.

Knižnice už dávno nie sú iba miestom výpožičky kníh. Vie o tom aj Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a predseda odbornej skupiny pre edičnú činnosť a marketing knižníc Slovenskej asociácie knižníc. „Všetci účastníci aj prednášajúci konferencie sa zhodli na tom, že školské knižnice potrebujú reformu, ktorá ich prispôsobí dnešnej dobe. Ako hlavné motto sa niesla myšlienka vybudovania bezpečného miesta pre všetkých. Obrovský prínos čítania na mladých ľudí je absolútnou prioritou, ktorú by mali školské knižnice sledovať. Transformácia školských knižníc na miesta, kde by mladí ľudia mohli v bezpečí tráviť čas, venovať sa voľnočasovým aktivitám a hravou formou prispievať k svojmu vzdelávaniu, bola témou nie len workshopov, ale aj panelovej diskusie. Voľnosť, otvorený prístup, inklúzia a veľa podobných tém sa neustále opakovali. Tiež sieťovanie a prepájanie rôznych inštitúcií na ich fungovaní. Viacerí účastníci sa zhodli na probléme kto a za čo by takúto transformáciu pripravil. Verím, že je možnosť postaviť prípravný tím a pripraviť akúsi koncepciu a pilotný projekt. Možnosti školských knižníc sú obrovské,” vysvetľuje Roman Večerek.   

Odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie, sú pripravení podporiť tvorenie novej vízie školských knižníc. V panelovej diskusii sa prepájali myšlienky spolupráce a nastavenia celonárodnej podpory pre školské knižnice, ktoré sa môžu transformovať podľa aktuálnych potrieb na vzdelávanie i duševné zdravie žiakov. 

Konferencie sa zúčastnila aj Pavlína Mazáčová z Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. „Pojďme společně uskutečňovat vizi školní knihovny jako místa důvěry, přijetí a příležitostí pro každého žáka, jako prostoru celoživotního učení, kreativity a radosti prožívané nad literárními příběhy v knihách i nad příběhy naší společné každodennosti,” vyzýva k spolupráci Pavlína Mazáčová.  

Konferenciu školských knižníc organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže s partnerskou podporou Mesta Zvolen. 

Pozrite si video s krátkym zostrihom kľúčových myšlienok, ktoré odzneli na Konferencii školských knižníc.

 


Seminár akademických knižníc

1. decembra 2022 sa konal seminár slovenských akademických knižníc v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave s nosnou témou “Inovácie v službách knižníc vysokých škôl“. Seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc.

Metodici pre akademické knižnice PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. a PhDr. Jakub Fázik, PhD. a tiež Mgr. Jakub Zábojník z Katedry knižničnej a informačnej vedy (KKIV) FiF UK v Bratislave oboznámili účastníkov so zaujímavými službami akademických knižníc v zahraničí. Mgr. Katarína Buzová, PhD. z KKIV hovorila o Kano modeli ako prioritizačnej metóde v službách a produktoch knižníc, Ing. Miriam Ondrišová, PhD. z rovnakej katedry, o podpore dátovej gramotnosti v akademických knižniciach.

Pavol Krajčík a Mgr. Jitka Dobbersteinová z CVTI predstavili novinky v službách CVTI ako inšpiráciu pre akademické knižnice. Zlatým klincom programu bola prednáška Mgr. et Mgr. Stanislava Hasila z Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne o informačných službách na podporu vedy.

 


Odovzdávanie medaily J. A. Komenského PhDr. Vladimírovi Grigarovi

V rámci 16. ročníka medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorá sa konala 8. septembra 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, by sme chceli pripomenúť ocenenie bývalého pána riaditeľa Slovenskej pedagogickej knižnice PhDr. Vladimíra Grigara.


Ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu odovzdala pánovi PhDr. Grigarovi medailu J. A. Komenského pani Bc. Edita Vaníčková Makosová z Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe.

 


Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania

Tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, 1. júl 2022

 

Lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania, či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo. To je cieľom vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), do ktorého sa zlúčili od 1. júla Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Znamená to tiež efektívnejšie využitie finančných zdrojov na vzdelávanie, ktoré bolo dlhodobým zámerom rezortu školstva.

Vznikom NIVAM plníme jeden z našich záväzkov, ktorý sme dali pri nástupe na rezort. Tým bolo zjednotenie a sfunkčnenie organizácií, ktoré patria pod rezort. Pod jednu strechu dostávame organizácie, ktorých fungovanie si je blízke, a ktoré sa venujú oblastiam ako vzdelávanie učiteľov, zmeny v obsahu vzdelávania, práca s mládežou či štandardizovanému testovaniu. Naším cieľom je, aby tieto organizácie fungovali efektívnejšie, lepšie a slúžili ako pomoc pre učiteľov a žiakov,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) bude poskytovať vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňovať školy a školské zariadenia, aplikovať pedagogický výskum, organizovať predmetové olympiády a súťaže, poskytovať externé testovanie na školách, neformálne vzdelávať mládež či spravovať knižničný fond. Zároveň bude reflektovať potreby vzdelávania pre moderné školstvo a plniť aktivity z Plánu obnovy.  Zlúčenie týchto organizácií bolo aj dlhoročnou požiadavkou ministerstva školstva na zníženie výdavkov, ktoré predchádzajúce vedenia rezortu nezrealizovali.

 „NIVAM vytvorí a ponúkne priestor pre spoluprácu expertov v oblasti vzdelávania po obsahovej aj odbornej stránke a zároveň aj lepšiu dostupnosť a adresnosť podpory pomoci učiteľom a pracovníkom s mládežou v regiónoch. Jednou z kľúčových úloh národného inštitútu bude podpora učiteľov pri implementácii nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie a zavádzaní podporných opatrení do výchovy a vzdelávania,” dodal Ivan Pavlov, poverený generálny riaditeľ NIVAM. Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude mať svoje sídlo v Bratislave na Ševčenkovej ulici, podporu v regiónoch bude zabezpečovať 8 krajských pracovísk inštitútu a pracovisko v Komárne.

 

Ďalšie informácie o novej inštitúcii nájdete aj webovej stránke nivam.sk.

O všetkých aktuálnych aktivitách bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom Facebook NIVAM.

 


Oznam o zlúčení Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 25. 10. 2021 sa s účinnosťou od 1. 11. 2021 Slovenská pedagogická knižnica so sídlom Hálova 6, 851 01 Bratislava zlúčila s Metodicko-pedagogickým centrom

Právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice je Metodicko-pedagogické centrum so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00 164 348. Slovenská pedagogická knižnica bola dňom 1. 11. 2021 organizačne začlenená do odboru Slovenskej pedagogickej knižnice ako organizačného útvaru Metodicko-pedagogického centra.