Skoro 130-tisíc českých a slovenských rovesníkov si navzájom vymenilo priateľskú záložku do knihy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo priateľskú záložku do knihy skoro 128 729 českých a slovenských rovesníkov z 1 212 základných a stredných škôl. Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli zamerané predovšetkým na podporu kreatívneho čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a Slovenskej republike.

Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po trinástykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi rovesníkmi z 1 040 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci sa snažili, aby

zobrazený motív na ich záložke vždy súvisel s nejakým literárnym textom, s čítaním nejakej knihy či knižným hrdinom.

Doplňujúcim programom výroby záložiek v slovenských školách boli najmä  žiacke besedy alebo spoločné besedy so starými rodičmi o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi, čítanie dobrodružných príbehov staršími žiakmi mladším žiakom, hodiny hlasného čítania, dramatizácie rozprávok, tvorivé čitateľské dielne či vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka a kníh od najznámejších českých spisovateľov. Mnoho škôl oživilo výrobu záložiek aj častými návštevami školskej knižnice, kde sa aktívne zúčastňovali rôznych inšpiratívnych, tvorivých a zábavných aktivít zameraných na podporu kreatívneho čítania, mesiaca úcty k starším či osláv Medzinárodného dňa školských knižníc. Zorganizovali napríklad Týždeň hlasného čítania, Starší žiaci čítajú mladším, Deň s knihou, Knižní detektívi, Spájanie generácii – starých rodičov a ich vnukov, Čo čítala moja stará mama, keď bola taká ako ja, Čo čítali naši starí rodičia.

Druhý projekt nazvaný Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže po jedenástykrát pre 178 stredných škôl. Záložky stredoškolákov boli tematicky predovšetkým venované literárnym motívom z fantasy literatúry.

Stredoškoláci výrobu záložiek obohatili najmä organizovaním živých diskusií o ich obľúbených hrdinoch z fantasy literatúry, priebežným čítaním imaginárnych cestopisov, utopických románov, surrealistických románov a hororov či spoločným pozeraním filmov, ako boli napríklad Cesta do fantázie, Pán prsteňov alebo Alica v krajine zázrakov. Niektoré stredné školy pripravili pre svojich žiakov literárne tajničky alebo online literárne kvízy prostredníctvom využitia vzdelávacej platformy Kahoot. V mesiaci október boli niektoré vyučovacie hodiny zamerané na spoločné poznávanie najvýznamnejších spisovateľov z oblasti fantasy a ich literárnych diel prostredníctvom krátkych referátov alebo powerpointových prezentácií, ktoré si pripravili stredoškoláci pre svojich rovesníkov. Viacerí školskí knihovníci v priestorov školskej knižnice zorganizovali aj čitateľské maratóny zamerané na čítanie fantasy literatúry či literárne súťaže typu Milionár.

Pridanou hodnotou oboch projektov bolo, že vďaka ním mohli českí a slovenskí pedagógovia a takisto aj školskí knihovníci hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie a pomôcť im rozvíjať ich čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako im oba projekty umožnili vytvárať v triedach živé priateľské spoločenstvá, v ktorých žiaci s radosťou a nadšením pracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy od domácich a zahraničných spisovateľov.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

Dokumenty:

Zdielať tento článok