24. október – Medzinárodný deň školských knižníc

V dnešný deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi po celom svete každý štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc je Ako máme radi našu školskú knižnicu. V 215 školských knižniciach po celom Slovensku budú školskí knihovníci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a ostatnými členmi školskej komunity realizovať rôzne originálne, vtipné a kreatívne čitateľské aktivity. Ich úsilím bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa budú usilovať, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu osláv a zároveň v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent.

Pridanou hodnotou realizovaných podujatí bude rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručnosti žiakov a vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, ktoré budú aj skončení uvedených osláv navzájom súdržne spolupracovať a podporovať svoje čitateľské návyky a záujmy.

Na propagáciu svojich podujatí školské knižnice už od začiatku októbra využívali nástenky v aulách škôl, školské časopisy, plagáty a webové sídla škôl. Takisto niektoré posielali pozvánky rodičom žiakov, zriaďovateľom škôl či predstaviteľom miestnych samospráv.

Jednotlivé podujatia budú propagovať aj obecné rozhlasy či regionálne a celoslovenské printové a elektronické médiá.

Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

Foto: Školská knižnica Základnej školy Lok

Zdielať tento článok