AKTUALITY

 

Knižné recenzie NIVAMákov

  

Výber z nových kníh

  

ARCHÍV AKTUALÍT


NIVAM neformálne:  

 

23.11.2023 / Seminár akademických knižníc: Otvorená veda a akademické knižnice (CVTI SR v Bratislave)

23.10.2023 / Skoro 200 školských knižníc sa dnes zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc (súčasť projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice)

17.10.2023 / Vyše 140 000 žiakov z 1 352 slovenských a českých škôl pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

04.10.2023 / Taliansko srdcom – pozvánka na besedu so spisovateľkou

13.09.2023 / Biblioterapia.sk – učebné texty a ďalšie pomocné materiály na podporu profesionálneho samoštúdia

04.09.2023 / Nové otváracie hodiny knižnice

31.07.2023 / Oznam o zatvorení knižnice na Hálovej 6 v Bratislave

03.07.2023 / Prázdninové otváracie hodiny knižnice

01.06.2023 / Školské knižnice môžu byť bezpečnými miestami i priestorom na osobnostný rozvoj žiakov

11.05.2023 / Pozvánka na konferenciu školských knižníc: Budúcnosť školských knižníc

02.03.2023 / Týždeň slovenských knižníc – Knižnice pre všetkých / Knižnice, záruka kvalitných informácií

13.02.2023 / Pozvánka na celoslovenské online odborné semináre pre školské knižnice

23.01.2023 / Predlžujeme otváraciu dobu knižnice

 


Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania

Tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, 1. júl 2022

Lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania, či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo. To je cieľom vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), do ktorého sa zlúčili od 1. júla Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Pokračovanie správy tu

 


Oznam o zlúčení Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 25. 10. 2021 sa s účinnosťou od 1. 11. 2021 Slovenská pedagogická knižnica so sídlom Hálova 6, 851 01 Bratislava zlúčila s Metodicko-pedagogickým centrom

Právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice je Metodicko-pedagogické centrum so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00 164 348. Slovenská pedagogická knižnica bola dňom 1. 11. 2021 organizačne začlenená do odboru Slovenskej pedagogickej knižnice ako organizačného útvaru Metodicko-pedagogického centra.