Skoro 200 školských knižníc sa dnes zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Školské knižnice

V rámci 19. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa dnes skoro dvesto školských knižníc zo základných a stredných škôl zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc na tohtoročnú tému Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.

Počas celého dňa budú školskí knihovníci s pomocou svojich kolegov realizovať rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity, ktorých cieľom bude reflektovaním aktuálnej doby, kreativitou a zábavnými formami práce s knihou podpora pozitívneho a trvalého vzťahu k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. Jadrom podujatí bude tiež zavádzanie inovatívnych prvkov v školskej knižnici, netradičných spôsobov výpožičiek, využívanie moderných technológií nezvyčajným spôsobom, či vedenie rozhovorov na aktuálne témy, ako sú napríklad rozpoznanie hoaxov a ako sa dopátrať pravdy z prečítaného.

Pridanou hodnotou osláv Medzinárodného dňa školských knižníc bude aj vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Zároveň bonusom osláv bude vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcia Školské knižnice, záložka Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Zdielať tento článok