Seminár akademických knižníc

1. decembra 2022 sme zorganizovali seminár slovenských akademických knižníc v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave. Seminár mal bohatý program a aj účasť. Témou boli Inovácie v službách knižníc vysokých škôl. Metodici pre akademické knižnice PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. a PhDr. Jakub Fázik, PhD. a tiež Mgr. Jakub Zábojník z Katedry knižničnej a informačnej vedy (KKIV) FiF UK v Bratislave oboznámili účastníkov so zaujímavými službami akademických knižníc v zahraničí. Mgr. Katarína Buzová, PhD. z KKIV hovorila o Kano modeli ako prioritizačnej metóde v službách a produktoch knižníc, Ing. Miriam Ondrišová, PhD. z rovnakej katedry o podpore dátovej gramotnosti v akademických knižniciach. Pavol Krajčík a Mgr. Jitka Dobbersteinová predstavili novinky v službách CVTI ako inšpiráciu pre akademické knižnice. Zlatým klincom programu bola prednáška Mgr. et Mgr. Stanislava Hasila z Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne o informačných službách na podporu vedy (na fotografii druhý sprava).