Poznáme víťazov 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Absolútnym víťazom 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 24. októbra 2022, sa stala Školská knižnica Základnej školy v Hliníku nad Hronom. Najvyššie bodové ocenenie spomedzi 199 zapojených školských knižníc získala za zorganizovanie najzaujímavejšieho podujatia nazvaného Máme ťa radi ako…

Na druhom mieste sa umiestnila Školská knižnica Spojenej školy na ulici J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi s podujatím Knihy v našej školskej knižnici sú naším pokladom.

Z tretieho miesta sa tešila Školská knižnica Základnej školy s materskou školou v Udiči s podujatím Školská knižnica má sviatok.

Štvrté miesto bolo udelené Školskej knižnici Základnej školy na Spojovej ulici v Banskej Bystrici za podujatie Kalendár najzaujímavejších akcií školskej knižnice. Na piatom mieste sa umiestnila Školská knižnica Základnej školy v Dvoroch nad Žitavou s podujatím Kreatívna školská knižnica. Šieste miesto patrilo Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou v Čadci-Podzávoze za podujatie Prečo máme radi našu školskú knižnicu? Siedme miesto obsadila Školská knižnica Základnej školy v Svrčinovci s podujatím Vstúpte medzi nás do sveta fantázie.

Všetkých sedem ocenených školských knižníc získalo od Národného inštitútu vzdelávania a mládeže knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 eur podľa vlastného výberu do svojich knižničných fondov.

Ďalšie štyri školské knižnice získali zvláštne ceny od partnerov celoslovenského projektu. Napríklad Klub mladých čitateľov Albatros venoval Školskej knižnici Základnej školy na Námestí mládeže vo Zvolene, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie Školská knižnica nás baví. Vydavateľstvo Tatran venovalo Školskej knižnici Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie Najkrajší darček. Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka venovala Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie Podoby našej školskej knižnice. Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI venovala Školskej knižnici Gymnázia sv. Moniky v Prešove, ktorá sa umiestnila ako prvá stredná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie Kúsok školskej knižnice aj na našich chodbách.

Celoslovenský projekt, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 24. októbra 2022 na tému Ako máme radi našu školskú knižnicu.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

Uvedený celoslovenský projekt je súčasťou troch októbrových projektov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže zameraných na podporu kreatívneho čítania, do ktorých sa zapojilo 1 411 škôl s celkovým počtom 128 208 účastníkov.

Zdielať tento článok