Future classroom lab BESST

KP MPC Trnava  KP MPC Bratislava prijali pozvanie na otvorenie triedy budúcnosti – Future Classroom Lab BESST v Súkromnej základnej škole BESST Trnava. Slávnostné otvorenie sa