Technická správa projektu PIAAC

ilustračná foto

Projektový tím PIAAC Slovensko úspešne publikoval záverečnú technickú správu z medzinárodného merania úrovne kompetencií dospelých – PIAAC 2. cyklus.

Technická správa obsahuje opis celého zberu dát od výberu vzorky, terénnej práce s respondentmi, cez opis nástrojov, náležitostí až po ostatné detaily výskumu. Technická spáva neobsahuje konkrétne výsledky merania. Tie budú postupne uverejnené až po spracovaní dát z medzinárodného Konzorcia OECD v roku 2024-2025. Aj keď aktuálne nepoznáme výsledky výskumu a projekt oficiálne končí práve v tento mesiac (09/2023), veríme, že Slovensko sa zapojí aj do ďalších podobných medzinárodných meraní, pretože práve takéto výskumy posúvajú našu krajinu vpred.

Celá verzia technickej správy.

Zdielať tento článok