Podcast Abeceda školskej pohody: Ako dieťa/žiak dostane podporné opatrenie?

Podporu vo vzdelávacom procese má podľa zákona dostať každé jedno dieťa či žiak, ktorý to potrebuje. V školách a školských zariadeniach sa má poskytovanie podporných opatrení postupne stávať bežnou praxou a od roku 2026 povinnosťou. V Abecede školskej pohody sme sa bližšie pozreli na proces prideľovania týchto opatrení.

Krok po kroku ho predstavila Ivana Drangová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie, Odboru podpory formálneho vzdelávania, NIVaM.

„Základnou podmienkou je, že zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dieťaťa alebo samotný plnoletý žiak alebo pedagogický či iný odborný zamestnanec musí požiadať o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Vyjadrenie poskytne buď učiteľ, školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec školy alebo zariadenie poradenstva a prevencie. V tomto vyjadrení sa uvedie konkrétne podporné opatrenie, ktoré dieťa potrebuje aj jeho rozsah…,“ uvádza v podcaste odborníčka pokračuje v približovaní ďalších krokov.

Ako spomenula napríklad výkon podporného opatrenia závisí od konkrétneho podporného opatrenia. Niektoré vykonáva učiteľ, iné konkrétne pomáhajúce profesie. Ak v škole nie je školský podporný tím, je potrebná spolupráca školy priamo s poradňou, aby spoločne dokázali zabezpečiť podporné opatrenia.

„Čo je nevyhnuté je spolupráca, multidisciplinárny prístup, kde spoločne spolupracujú, komunikujú, vymieňajú si informácie, skúsenosti či už učitelia, pedagogickí asistenti, vychovávatelia spoločne so školským podporným tímom alebo tiež spoločne so zariadením poradenstva a prevencie.“  

Vypočujte si aktuálnu epizódu Abecedy školskej pohody. Podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok