Podcast Abeceda školskej pohody: Intervencie

Súčasťou podporných opatrení pre deti a žiakov je zabezpečenie činností, ktoré súhrnným termínom nazývame intervencie. Táto široká škála odborných činností predstavuje doslova základný kameň inkluzívneho prostredia v školách. Čo presne intervencie zahŕňajú a ako vyzerajú v praxi je témou aktuálnej epizódy Abecedy školskej pohody.  

Už v úvode podcastu sa podporné opatrenie – Zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy mení na zjednodušený pojem intervencie. Vôbec však nie zjednodušene ho následne odborníčky pri podcastovom mikrofóne približujú poslucháčom.

„Intervencie sú cenné nástroje pre oblasť vzdelávania a zdravia, ktoré pomáhajú pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, logopédom aj iným odborníkom v školách a školských zariadeniach. Ich cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu pre všetky deti a žiakov, ktorí ju potrebujú,“ uvádza Zuzana Ivanová z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže.

Lenka Nadányi, kolegyňa z oddelenia ju v tomto teoretickom výklade doplnila, že intervencia predstavuje včasný zásah, opatrenie, ktoré zmierni nedostatky alebo prekážky vo výchovno-vzdelávacom procese.

Úspech konkrétnej intervencie v praxi závisí výrazne aj od spolupráce zainteresovaných. Ich tímovo orientovaný prístup je kľúčový pre vydarenú realizáciu intervencie.

A práve intervenciám v praxi sa odborníčky v podcaste venujú. Popisujú jednotlivé príklady a činnosti, ktoré je možné v školách a školských zariadeniach pre zabezpečenie tohto podporného opatrenia využiť. Zároveň spomínajú, že vhodnou pomôckou a inšpiráciou je aj v prípade tohto podporného opatrenia vytvorený konkrétny sprievodný materiál.     

No a keďže práve intervencie sú ten základný stavebný „materiál“ pre vytváranie inkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach, tak si vypočujte tematickú epizódu podcastu, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Zdielať tento článok