Týždeň o túžbe vzdelávať sa

Celoživotné vzdelávanie obohacuje jednotlivca a rozvíja spoločnosť. A práve na jeho celospoločenský význam aktuálne upriamuje pozornosť Týždeň celoživotného učenia (18. – 24. 9. 2023).

V poradí už 23. ročník podujatia organizuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD). Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ako partnerská inštitúcia asociácie i samotného týždňa realizoval tematický barcamp.    

  • Tematický týždeň so zameraním aj na zručnosti potrebné pre život

Ako uvádza Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) celoživotné učenie má význam pre zdravie celej občianskej spoločnosti. Tematickým týždňom plným prednášok, workshopov či diskusií po celom Slovensku chce na tento fakt upozorniť.

Tohtoročný Týždeň celoživotného učenia (18. – 24. 9. 2023) je už 23. ročníkom podujatia. Aj aktuálne prebieha bohatý program. Nezáleží na veku, profesii ani vzdelaní, v jednotlivých podujatiach sa môže „nájsť“ každý.  Na druhej strane, partneri podujatia majú príležitosť priblížiť svoje aktivity a diskutovať o aktuálnych témach v oblasti výchovy a vzdelávania.

Aktuálny ročník podujatia sa venuje najmä téme zručností potrebných pre život.

  • NIVaM s barcampom k téme vzdelávania Ukrajincov 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ako partner podujatia pripravil barcamp zameraný na vzdelávanie dospelých Ukrajincov. Cielený bol na inštitúcie a lektorov, ktorí občanov z Ukrajiny učia slovenský jazyk.

Barcamp: Vzdelávate dospelých Ukrajincov? sa uskutočnil 20. 9. 2023 v priestoroch NIVaM na Ševčenkovej 11 v Bratislave.

  • Vzdelávanie dospelých témou okrúhleho stola na národnej úrovni

V rámci Týždňa celoživotného učenia budú diskutovať aj zástupcovia zainteresovaných rezortov, verejných inštitúcií, súkromného sektora či neziskových inštitúcií. Oficiálnou platformou sa im stane Národný okrúhly stôl – Vzdelávanie dospelých 2023.

Konať sa bude 22. 9. 2023 a otvorí aktuálne témy v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých na národnej úrovni. Diskutujúci majú stanovené konkrétne otázky, na ktoré budú hľadať spoločne riešenia.

Všetky potrebné informácie k Týždňu celoživotného učenia sú dostupné na oficiálnej webovej stránke a tiež na Facebook profile podujatia.       

———

Týždeň celoživotného učenia      

program ׀ Facebook

 

Zdielať tento článok