O Katalógu podporných opatrení hovoríme na podujatiach v regiónoch. A čo hovorí prvá spätná väzba z krajských pracovísk?

„Rozbehli sme sa“ a v regiónoch máme za sebou už desiatky informačných seminárov ku Katalógu podporných opatrení pre školy a školské zariadenia. Vnímame reakcie zúčastnených, reagujeme na ich podnety, riešime s nimi spoločne konkrétne prípady z praxe.

Našim cieľom je, aby o zavádzaní podporných opatrení získali aktéri z praxe odborné, ale predovšetkým zrozumiteľné a praktické informácie. Akým spôsobom sa nám to darí hovorí aj spätná väzba našich kolegov z krajských pracovísk, ktoré zabezpečujú podujatia v jednotlivých krajoch:     

„Informačné semináre sú predovšetkým priestor pre kvalitnú a aktívnu vzájomnú diskusiu s tými, ktorí budú realizovať podporné opatrenia v praxi. Chceme prezentovať čo najviac relevantných informácií ku Katalógu podporných opatrení. Predstavili sme aj modelové situácie súvisiace s poskytovaním podporných opatrení. Zo spätnej väzby účastníkov je zrejmé, že oceňujú našu snahu touto formou im poskytnúť  základnú orientáciu v problematike, no zároveň je tu záujem aj o ďalšie vzdelávanie,“ uviedla k doterajšej realizácii podujatí v Trenčianskom kraji Dagmar Koštrnová, riaditeľka KP NIVaM v Trenčíne.    

„Krajské pracovisko v Prešove zorganizovalo v septembri 6 informačných seminárov. Pre účastníkov bolo podstatné získať potrebné informácie pre prax. Na podujatí v Stropkove riešili i konkrétny príklad súvisiaci s poskytovaním podporných opatrení. O jeho konzultáciu nás požiadala pani riaditeľka materskej školy, my ako krajské pracovisko sme v tomto smere poskytli metodickú podporu,“ spomenula Teťana Ustohalová za informačné semináre realizované KP NIVaM v Prešove.

Zodpovedať viaceré otázniky a poskytnúť relevantnú odpoveď. Aj to sú naše informačné semináre. Ako zhrnul István Szőköl z Pracoviska pre školy s VJM, NIVaM: „Najčastejšími otázkami na podujatí v Komárne boli napríklad otázky či je úprava obsahu výchovy a vzdelávania podmienkou pre pridelenie pedagogického asistenta, či je potrebný súhlas rodiča, ak pomoc žiada napríklad liečebný pedagóg alebo či sa aj naďalej používa pojem dieťa do špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).“

Výstižne zhrnula atmosféru ďalších informačných seminárov realizovaných v Nitrianskom kraji Mária Pappová, riaditeľka KP NIVaM v Nitre: „Opäť sa potvrdilo, že tvoríme veľký obsah kratučkého slovíčka MY –  komunitu, ktorá od materských škôl, základných a stredných škôl, poradní, základných umeleckých škôl má záujem spoločne vytvárať bezpečný, podporný priestor pre všetky naše deti a žiakov.“    

Zdielať tento článok