Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom

 Future classroom lab BESST

KP MPC Trnava  KP MPC Bratislava prijali pozvanie na otvorenie triedy budúcnosti – Future Classroom Lab BESST v Súkromnej základnej škole BESST Trnava. Slávnostné otvorenie sa