Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa pripravuje na podporu učiteľov a škôl pri zavádzaní kurikulárnych zmien

V dňoch 20. až 22. septembra 2022 sa učitelia profesijného rozvoja zišli v Banskej Bystrici, aby spoločne analyzovali prvé skúsenosti z realizovaných odborných podujatí. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) chce prostredníctvom podujatí a programov inovačného vzdelávania priblížiť pedagogickej komunite nové prístupy vo vzdelávaní, ktoré prináša reforma kurikula základného vzdelávania.

Podľa zámeru Plánu obnovy a odolnosti vzniká na úrovni krajských pracovísk NIVaM a pracoviska v Komárne tím učiteľov profesijného rozvoja (v závislosti od počtu učiteľov v kraji), ktorí budú zabezpečovať vzdelávanie pedagogickým zamestnancom (ďalej len učitelia) a poskytovať odborno-metodickú podporu školám pri zavádzaní nového kurikula základného vzdelávania na školskú úroveň.

V odborných tímoch pracovísk NIVaM, ktoré budú so zavádzaním zmien pomáhať učiteľom a školám, už dnes pôsobí 35 učiteľov profesijného rozvoja. Aktuálne pracujú na príprave odborných podujatí a programov inovačného vzdelávania. Ponuku vzdelávania školský rok 2022/2023 zverejnil NIVaM na začiatku školského roka tu: Ponuka vzdelávania NIVaM – Kurikulárne zmeny

Prvé skúsenosti a praktické ukážky

Na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici učitelia profesijného rozvoja analyzovali prvé skúsenosti z realizovaných odborných podujatí. S garantmi programov inovačného vzdelávania absolvovali tiež praktické ukážky zamerané napríklad na stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov, na personalizované vyučovanie, na tvorbu komplexných úloh a uplatňovanie formatívneho hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese.

Veríme, že sa podarí pozitívne naladenie a metódy vyučovania naviazané na kurikulárne zmeny preniesť aj do praxe medzi učiteľov v základných školách po celom Slovensku. Našou spoločnou víziou je kvalitné vzdelanie pre všetky deti.

Tešíme sa na stretnutia na podujatiach NIVaM.

 


Na vzdelávanie sa môžu registrovať učitelia prostredníctvom elektronického systému, ktorý je dostupný na webovom sídle https://mpc-edu.sk/sk. V prípade, že ešte nemajú vytvorené konto v systéme, podrobný návod na registráciu nájdu na https://mpc-edu.sk/pages/manualy/Navod_na_registraciu.pdf.


 

Zdielať tento článok