Aktivity projektu „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“ pomôžu adresne reagovať na potreby škôl priamo v regiónoch

© UNICEFUN0632243Pidhayna
Projekt vzniká na základe spolupráce Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Súčasťou projektu bude aj podstránka s kompletnými informáciami, ktorú predstavíme v priebehu septembra.

Cieľom bude aktívna pomoc a metodická podpora pri začleňovaní detí a žiakov z Ukrajiny do slovenského vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvality vzdelávania už integrovaných detí a žiakov.

 Okrem toho sa aktivity zamerajú aj na jazykovú podporu pre ukrajinských pedagogických zamestnancov, ktorá im pomôže pri získavaní uplatnenia v školstve.

Na základe údajov zo 6. mája 2022 sa v slovenských školách vzdelávalo 9732 detí a žiakov z Ukrajiny. UNICEF v tejto súvislosti oslovil na Slovensku viacero inštitúcií, medzi nimi aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý má vo svojej pôsobnosti aj problematiku inklúzie a národnostných menšín.

K hlavným oblastiam pripravovanej podpory projektu patria napríklad priame poradenstvo a  podpora škôl v jednotlivých regiónoch, profesijný rozvoj vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov, jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov, tlač a distribúcia učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako druhého jazyka pre deti a žiakov v školách.

V súvislosti s projektom zverejnil Národný inštitút vzdelávania a mládeže viaceré pracovné pozície, v rámci ktorých hľadá kvalifikovaných kolegov, ktorí majú záujem pomôcť a podporiť ľudí počas krízy a zároveň získať skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou.

Otvorené pracovné pozície:

Hlavný metodik podpory integrácie ukrajinských žiakov na slovenských školách

Odborný zamestnanec podpory integrácie detí z Ukrajiny do predprimárneho vzdelávania

Koordinátor/ka regionálnych tímov

Finančný manažér/ka

Administratívny pracovník

Regionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny pre pracoviská Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, B. Bystrica, Košice

© UNICEFUN0632243Pidhayna

Zdroj fotografií: UNICEF

Zdielať tento článok