Národné projekty pokračujú aj v novom školskom roku

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pokračuje ako prijímateľ národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II v podpore inkluzívnych tímov na vybraných školách aj v školskom roku 2022/2023.

Podarilo sa predĺžiť obidva národné projekty a v tomto čase už majú zapojené školy, ktoré mali záujem, podpísané dodatky k zmluvám o vzájomnej spolupráci.

V rámci potrieb školy a možností národných projektov bude tento školský rok pracovať v rámci školských inkluzívnych tímov  viac ako 4 200 zamestnancov na pozíciách asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pedagogický asistent, školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

So svojimi otázkami a podnetmi sa môžete naďalej obracať na známu linku.
Zdielať tento článok