Program podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV ONLINE 2022 a registrácia na workshopy

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú aj tento rok vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Podujatie sa bude konať 29. septembra 2022. Program podujatia je rozdelený na dve sekcie: streamované prezentácie a interaktívne workshopy. V každej sekcii je dopoludnie primárne určené pre žiakov a žiačky ZŠ a SŠ, popoludňajší blok je zase adresovaný učiteľom a učiteľkám.

Prehľad programu podujatia si môžete pozrieť tu: Kompletný program EDJ_2022

Program s detailnejším opisom jednotlivých príspevkov určený žiakom a žiačkam:

  1. Streamované prezentácie 
  2. Interaktívne workshopy

Program s detailnejším opisom jednotlivých príspevkov určený učiteľom a učiteľkám:

  1. Streamované prezentácie
  2. Interaktívne workshopy

Celý program streamovaných prezentácií bude počas dňa vysielaný naživo na YouTube: Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Nie je nutná registrácia.

 

Registrujte sa na workshopy

Interaktívne workshopy pre obe cieľové skupiny budú realizované cez ZOOM, majú obmedzenú kapacitu a vyžadujú si registráciu vopred. Registrácia je možná do naplnenia kapacity daného workshopu, najneskôr do 28. 09. 2022 do 12.00. Pri každom workshope je uvedená cieľová skupina, pre ktorú je workshop určený, a v akom jazyku bude workshop prebiehať. Na workshopy určené pre žiakov, ak nie je uvedené inak, môže učiteľ/ka zaregistrovať aj skupinu žiakov, ktorá sa prihlási na workshop spoločne. Prihlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom týchto odkazov:

Prihláška na workshopy pre žiakov

Prihláška na workshopy pre učiteľov

 

Podujatie organizuje:

 

Partnerské inštitúcie:

 

Na programe sa podieľajú:

 

 

Zdielať tento článok