Európsky deň jazykov online aj tento rok prilákal stovky žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl

Dôležitosť učenia sa a vyučovania jazykov sme si opätovne pripomenuli podujatím Európsky deň jazykov online (EDJ online). Národný inštitút vzdelávania a mládeže ho zorganizoval v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie – Generálnym riaditeľstvom pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a pedagogičkami z praxe. Vo štvrtok 29. septembra na prednáškach a worshopoch privítali stovky žiakov a učiteľov cudzích jazykov.

Program EDJ online, už tradične, prebiehal v dvoch sekciách. V doobedňajších hodinách boli streamované prezentácie a interaktívne workshopy určené najmä pre žiakov a žiačky, popoludní pre ich učiteľov a učiteľky.

V streamovanej časti programu mohli žiaci a žiačky v taliančine sledovať príspevok o krásach a zaujímavostiach Toskánska a Ligúrie, ale aj bližšie spoznať históriu, reálie a jazyk Bulharska či Slovinska. Nemenej zaujímavou bola prezentácia „Európa detí – detstvo Európy“ vo francúzštine, ktorá priblížila, ako sa vyvíjalo zobrazovanie detí v európskom umení, od renesancie po 19. storočie.  V ďalšej online prezentácii mali žiaci a žiačky možnosť nahliadnuť cez životné príbehy ľudí z tzv. Živej knihy (projekt dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove) do tajov rómskej menšiny a rómskeho jazyka. Naši kolegovia z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku predstavili svet nepočujúcich a pripojení žiaci a žiačky sa mohli naučiť sa aj zopár fráz v slovenskom posunkovom jazyku.

Celý záznam zo streamovaných prednášok je dostupný na YouTube kanáli NIVAM.

 

 

K interaktívnym workshopom sa pripojili triedy z celého Slovenska

Po úvodnom príhovore sa žiaci a žiačky mohli pripojiť k prvému workshopu Hráme sa po slovensky, kde si svoje znalosti slovenčiny zmerali deti, pre ktoré je slovenský jazyk druhý alebo cudzí jazyk. Veľmi hravou a interaktívnou formou sa do workshopu zapojilo aj niekoľko desiatok detí z Ukrajiny.

Hoci je vyučovanie talianskeho jazyka v našich školách ojedinelé, o workshopy Talianskeho inštitútu na podujatí Európsky deň jazykov online je každoročne obrovský záujem. A tak tomu bolo aj tento rok – do workshopu Tvoja prvá hodina talianskeho jazyka sa zapojilo viac ako 100 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl.

Počas doobedia sa v uzavretej skupine stretli žiaci a žiačky z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a Kolossi Lycea z mesta Limassol na Cypre, aby si cez zaujímavé miesta, prírodné úkazy a kultúrne pamiatky vzájomne predstavili svoje krajiny.  Rozmanitosť, vnímanie vlastnej identity v interkultúrnom prostredí boli témy workshopu v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky stredných škôl. Tí, ktorí sledovali program počas celého dňa, sa počas prestávky v krátkom videu dozvedeli aj to, že Instituto Cervantes v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku.

 

Bohatý program potešil učiteľov a učiteľky cudzích jazykov

Popoludňajší program poskytol priestor učiteľom a učiteľkám pre zdieľanie skúseností. Zo streamovanej časti programu môžu byť skúsenosti ale aj pripravované aktivity z projektu Chcem (sa) učiť nemčinu veľmi inšpiratívne a motivačné pre všetkých tých, ktorí (sa) učia nemčinu. Rovnako, pre učiteľov a učiteľky nemeckého jazyka na základných školách bola predstavená Detská univerzita Goetheho inštitútu – digitálna platforma Kinderuni je prelomový projekt zjednocujúci pedagogické prístupy a metódy, ktoré sa radia k tým najprogresívnejším a môžu ju využívať aj učitelia v bežnom vyučovacom procese.   

Skúsená učiteľka slovenského jazyka a slovenskej literatúry na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským sa podelila o svoje skúsenosti a prezentovala metódy, ktoré využíva na svojich hodinách zameraných na čítanie s porozumením. Záver tejto časti programu bol venovaný online ukrajinskej škole, ktorá má sídlo v Bratislave, ale pomáha deťom z Ukrajiny na celom svete.

 

Workshopy priniesli praktické cvičenia aj nové inšpirácie

Učitelia a učiteľky, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili na workshopy, mali počas popoludnia možnosť zúčastniť sa troch workshopov. Workshop Ako písať zrozumiteľne (v slovenskom jazyku) im prostredníctvom praktických cvičení poskytol informácie o 4 princípoch, ktoré je nutné dodržať, aby bol písaný text zrozumiteľný.

Veľmi atraktívny bol pre anglicky hovoriacich učiteľov workshop pod vedením lektorov z British Council, v ktorom sa všetci zúčastnení podelili o svoje skúsenosti a rady, ako efektívne pomôcť žiakom s dyslexiou na hodinách anglického jazyka a zabezpečiť inkluzívnu triedu pre všetkých. Tretí workshop zase ponúkol návody a tipy pre učiteľov a učiteľky, ako  žiakov s odlišným materinským jazykom aktívne začleniť do vyučovania a prepojiť tak odborné a jazykové ciele výučby.

Vďaka spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a ďalšími partnermi podujatia sa organizátorom každoročne darí reagovať na výzvy, ktorým spoločnosť musí čeliť. Tak ako bol program podujatia v prvom roku – v čase pandémie zameraný na učenie sa jazykov v online prostredí, v roku 2022, ktorý je aj Európskym rokom mládeže, sa organizátori zamerali na význam učenia sa jazykov pri začleňovaní detí, ktoré sú rôznym spôsobom znevýhodnené, nielen do škôl ale aj do spoločnosti.

Program Európskeho dňa jazykov 2022 online prispel k šíreniu myšlienky rozvíjania viacjazyčnosti ale aj podporovania jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v členských štátoch Rady Európy.

 

 

Podujatie organizuje:

 

Partnerské inštitúcie:

 

Na programe sa podieľajú:

 

 

Zdielať tento článok