Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) pozýva čerstvých absolventov stážovať

Tí, ktorí len nedávno ukončili štúdium, majú jedinečnú príležitosť, ktorá im môže pomôcť v ďalšej kariére napríklad aj pre medzinárodné organizácie. Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML alebo centrum) aktuálne realizuje výzvu na podávanie prihlášok na každoročnú stáž.

Činnosť ECML je zameraná na podporu kvalitného jazykového vzdelávania v Európe. Čerství absolventi z členských štátov ECML majú každý rok možnosť stáže v tomto zaujímavom multikultúrnom prostredí. Stáž im ponúka hodnotné skúsenosti pre ďalšiu prax. Benefitom pre centrum sú ich nové podnety a inšpirácie.

Stážisti ECML často pokračujú v práci pre rôzne významné medzinárodne aj národné štruktúry.

Možnosť výberu

Centrum dáva stážistom na výber, akej oblasti sa môžu venovať, v čom chcú rozvíjať svoje znalosti. Zapojiť sa môžu                  do organizácie podujatí a stretnutí, do komunikácie informácií a práce so zdrojmi, do správy webových sídiel                                alebo do administratívnej podpory a pomoci so spracovaním finančných údajov.

Praktické informácie

ECML organizuje stáže dvakrát ročne. Aktuálne je zverejnená výzva na prihlásenie sa na stáž v období apríl – september 2024.

Stáž prebieha v rakúskom Grazi v rozsahu šiestich mesiacov.

Kompletné informácie o výzve vrátane prihlasovacieho formulára           

Aktuálne informácie o činnosti ECML 

Zdielať tento článok