Program inovačného vzdelávania NIVaM: Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení

Škála pomoci, ktorú deťom a žiakom poskytuje nový systém podporných opatrení je široká a konkrétna. Podobne adresne reaguje aj Národný inštitút vzdelávania  a mládeže (NIVaM) a odbornej i pedagogickej verejnosti prináša tematické programy inovačného vzdelávania. Jeden z nich sa venuje diagnostike detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku.       

Program inovačného vzdelávania Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení približuje využívanie diagnostických metód a nástrojov pedagogickej a orientačnej diagnostiky          vo vzťahu k poskytovaniu podporných opatrení. „Účastníkov naučíme analyzovať, interpretovať a v rámci multidisciplinárnej spolupráce implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dozvedia sa tiež, ako tieto výsledky zaznamenať do relevantných dokumentov a v prípade potreby, ako odporučiť konkrétne podporné opatrenia,“ uvádza Mgr. Mária Rosinská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, odborná garantka podujatia.

Spomenuté inovačné vzdelávanie je určené odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,                ale aj celým školským kolektívom.

Z reakcií účastníkov je zrejmé, že hľadajú základné a najmä vhodnou formou podané informácie. Ako uviedli niektorí z účastníkov: Pomaly sa dostávam ′do obrazu′ a dúfam, že na konci vzdelávania budem vedieť správne nastaviť podporné opatrenia žiakom, ktorí ich budú potrebovať.“

„Celý program bol lektorkou zrozumiteľne podaný. Veľmi oceňujem aktívne zapájanie účastníkov skupiny…“

Na druhej strane je dôležité, že vďaka tomuto inovačnému vzdelávaniu nachádzajú jeho účastníci aj ďalšie podnety pre prax: „Po vzdelávaní mám viac informácií o tom, na čo sa zamerať pri diagnostike. Viem, čo je potrebné všímať si pri pozorovaní žiaka. S kolegami sme si navzájom vymenili skúsenosti. Tento vzdelávací deň ma inšpiroval a rozšíril mi vedomosti.“

V ponuke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže je celkom 6 programov inovačného vzdelávania k téme podporných opatrení. Bližšie informácie o konkrétnom programe nájdu záujemcovia na   https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/1047. Kompletný prehľad tematických programov na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6.

Programy inovačného vzdelávania NIVaM sú certifikované a bezplatné. Celkový rozsah vzdelávania je 50 hodín. Vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.  

 Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení

Katalóg podporných opatrení

Zdielať tento článok