Krajské pracovisko NIVaM Nitra v Klube málotriedok – neplnoorganizovaných základných škôl z okresov Nitra a Zlaté Moravce

Stretnutie KP Nitra

Vždy radi prijmeme pozvanie na odbornú diskusiu a zdieľanie našej expertízy spoločne s mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľov aktívnych v okrese Nitra a Zlaté Moravce. V príjemnom spoločenskom prostredí sa 16.1.2024 konalo stretnutie riaditeľov a učiteľov neplnoorganizovaných základných škôl – Klub málotriedok práve z týchto okresov.

Témou na rozhovory, debatu boli praktické postupy a využitie podporných opatrení v bežnej praxi, potenciál školských podporných tímov a multidisciplinárnej spolupráce v súvislosti s inklúziou v takom špecifickom prostredí, akým neplnoorganizované školy nepochybne sú. Navrhli sme možnosti, ako navzájom spolupracovať medzi školami, Krajským pracoviskom NIVaM v Nitre a Regionálnym centrom podpory učiteľov v okrese Nitra a Zlaté Moravce pri zavádzaní kurikulárnej reformy do obsahu vzdelávania v školách. Ponúkli sme možnosti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom inovačných programov, špecializačných programov vzdelávania a odborných podujatí v tomto smere.

Skvelé neformálne stretnutie iniciovalo RCPU v Nitre za aktívnej účasti jej pani riaditeľky Mgr. Miriam Glovňovej, mentorky Mgr. Jany Chrtianskej a PhDr. Ivety Chudík – Malej, pani školskej psychologičky na ZŠ Tulipánová v Nitre. Naše témy prezentovali PaedDr. Štefan Dragúň, vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania a Mgr. Martin Vyšňa, výskumný a vývojový zamestnanec.

A kto bol najdôležitejší? Všetky pani riaditeľky, riaditelia, pedagógovia a vychovávatelia zo základných škôl ZŠ Čaradice, ZŠ Čechynce, ZŠ Čierne Kľačany, ZŠ Čifáre, ZŠ Horné Lefantovce, ZŠ Hostie, ZŠ Jelšovce, ZŠ s MŠ Lukáčovce, ZŠ sv. Dominika Sávia, Machulince, ZŠ Martin nad Žitavou, ZŠ Pohranice, ZŠ s MŠ Rumanová, ZŠ s MŠ Svätoplukovo, ZŠ Velčice, ZŠ Žirany.   

V mene kolegov z KP NIVaM Nitra srdečne ďakujeme za pozvanie!         

Zdielať tento článok