Školenie predsedov školských a predmetových maturitných komisií 2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom krajských pracovísk a pracoviska v Komárne organizuje školenia pre predsedov školských maturitných komisií (ŠMK) a predsedov predmetových maturitných komisií (PMK) v mesiacoch január a február 2024.

Obsahom školenia je prehľad aktuálnej legislatívy (zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška č. 224/2022 Z. z.), organizácia maturity v roku 2024, najdôležitejšie zmeny v posledných rokoch realizácie EČ a PFIČ MS, pokyny pre predsedov ŠMK a PMK, pokyny na hodnotenie odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v EČ MS, pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti MS, výber z najčastejšie kladených otázok a výber pripomienok predsedov ŠMK a PMK.

Školenie má rozsah 8 vyučovacích hodín. Školenie poskytujeme v prezenčnej aj v online forme. Obidve formy sú obsahom a rozsahom vzdelávania identické. Školenia realizujeme na všetkých krajských pracoviskách NIVaM. Účastníkovi bude po absolvovaní školenia automaticky vystavené a elektronicky zaslané Potvrdenie o účasti na vzdelávaní.

Školenie je prioritne určené pre zamestnancov, ktorí ho doteraz neabsolvovali alebo tých, ktorí si potrebujú aktualizovať informácie ohľadom zabezpečenia a realizácie maturitných skúšok.

 

Linky na prihlásenie sa na školenie v krajských pracoviskách NIVaM: TU

Zdielať tento článok