Mladý Digitálny Európan 2023

Mladý digitálny Európan

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove organizuje vedomostnú súťaž pod názvom  „Mladý Digitálny Európan 2023„.

Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, resp. ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

Mladý Digitálny Európan (ďalej „MDE“) nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorá sa už po štrnásty krát organizuje prezenčnou formou na Slovensku. Výhodou MDE je možnosť zapojenia oveľa väčšieho počtu študentov a stredných škôl v porovnaní s prezenčnou formou súťaže Mladý Európan. Zároveň MDE ponúka modernú, atraktívnu elektronickú formu súťaženia.

Súťaž MDE 2023 sa uskutoční v dvoch kolách.

Prvé, tzv. školské kolo, bude prebiehať na školách 10. mája 2023 (streda) v dopoludňajších hodinách (presný harmonogram zašleme školám, ktoré sa prihlásia do súťaže).

Na vyplnenie testu školského kola MDE 2023 budú mať žiaci 45 minút. Úlohy v teste budú zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Test je pripravený iba v slovenskom variante. Do testovania sa však môžu po zohľadnení tejto skutočnosti zapojiť aj žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaž sa realizuje formou elektronického formulára, preto je potrebné, aby všetci žiaci mali v danom čase k dispozícii PC, notebooky, prípadne iné zariadenia s prístupom na internet.

Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. Súčasťou národného kola bude aj sprievodný program v dňoch 14. – 15. júna 2023, ktorý pre účastníkov pripravili organizátori súťaže. Pre najúspešnejších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny. Pre pozvaných účastníkov národného kola a ich pedagogický sprievod bude zabezpečené ubytovanie, strava a budú preplatené cestovné výdavky.

Školy sa môžu do súťaže prihlásiť vyplnením dotazníka https://bit.ly/3zRTuTn v termíne od 19. apríla do 28. apríla 2023 (do 16:00).

Pri príprave na súťaž odporúčame tieto študijné materiály:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. č: 02/68 26 01 05 alebo e-mailom: e-testovanie@nucem.sk.

Vyzývame všetky školy, aby zapojili svojich žiakov do tejto súťaže!

 

Zdroj ilustračnej fotky: www.minedu.sk
Zdielať tento článok