OTVORILO SA PRIHLASOVANIE DO PIATEHO ROČNÍKA SÚŤAŽE AMARI ROMAŇI ČHIB – NAŠA RÓMČINA

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Súkromnou SOŠ pedagogickou a sociálnou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2022/2023 piaty ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Súťaž sa bude konať 5. apríla 2023 v budove Kulturparku v Košiciach. Zapojiť sa môžu žiaci stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií s vyučovacím predmetom rómsky jazyk a literatúra a žiaci, pre ktorých je rómsky jazyk materinským jazykom.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku najneskôr do 24. marca 2023. Formulár je dostupný na nasledovnom odkaze a vyplniť ho môže učiteľ zapojeného žiaka: PRIHLÁŠKA: „Amari romaňi čhib“

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1sTsgA11SAKQHEOC7Ge77FcqEAZuBgoeBPi_def79QeZcAg/viewform

Vyhlasovateľom súťaže je Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja. Súťaž organizuje Súkromná SOŠ pedagogická a sociálna, Požiarnická 1, 040 01 Košice. Odborným garantom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Podrobnejšie informácie o súťaži je možné nájsť aj na web stránke vyhlasovateľa súťaže.

„Poslaním Súťaže je vyhľadávanie a podporovanie talentovaných žiakov, rozvíjanie tvorivosti a sebaprezentácie žiakov a vzbudzovanie záujmu žiakov spoznávať krásu rómskeho jazyka a rómskej literatúry”, uviedol Jozef Facuna z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Program súťaže:

09.00 – 09.20                   príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov

09.20 – 09.30                   zahájenie súťaže

09.30 – 10.30                   prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci základných škôl – 1. a 2. kategória

10.30 – 11.30                    prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci stredných odborných škôl a gymnázií – 3. kategória

11.30 – 12.30                    prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci konzervatórií – 4. kategória

13.00 – 13.30                   vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

Kontaktný údaj na garanta súťaže: jozef.facuna@statpedu.sk

 

Zdroj ilustračnej fotky:  Súkromné Hudobné Dramatické Konzervatórium Rimavská Sobota
Zdielať tento článok