Príprava národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný inštitút vzdelávania a mládeže si vám dovoľuje oznámiť, že 10.5.2023 bol na I. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 politiky schválený projektový zámer k príprave národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Cieľom projektu je stabilizovať pomáhajúce profesie z projektov financovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Plánu obnovy a odolnosti SR pôsobiace v školách na celom území SR, ako aj zvýšiť počet vybraných pozícií za účelom podpory inkluzívneho vzdelávania a digitálnej transformácie škôl.

V najbližších dňoch zverejníme prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí Výzvu na zapojenie sa do národného projektu, ktorú pripravujeme v súčinnosti a v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdielať tento článok