Na konferencii národného projektu TEACHERS boli predstavené inovatívne programy vzdelávania pre učiteľov a školy

V závere novembra 2022 usporiadal Národný inštitút vzdelávania a mládeže odbornú konferenciu s názvom „INOVATÍVNE PROGRAMY VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV A ŠKOLY“. Témou boli zmeny, ktoré čakajú systém základného vzdelávania a výstupy národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Na úvod, v utorok 29. novembra, sa účastníkom konferencie prihovoril štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Slavomír Partila. Ocenil intenzívnu podporu, ktorú NIVAM (do 30. júna 2022 ako Metodicko-pedagogické centrum a Štátny pedagogický ústav) poskytoval učiteľom a školám prostredníctvom aktivít národného projektu po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu.

Hlavným cieľom národného projektu TEACHERS bolo podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach. Jednou z kľúčových podaktivít projektu bola tiež príprava návrhu nových profesijných štandardov v súlade s aktuálne platnou legislatívou, súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Na revízii a inovácii profesijných štandardov sa zatiaľ podieľalo viac ako 180 odborníkov a expertov v interného a externého prostredia.

Druhý deň konferencie sa venoval pripravovaným zmenám, ktoré do škôl prinesie nové kurikulum základného vzdelávania.

V blízkej dobe doplníme prezentácie a video záznam z nosných vystúpení.

Zdielať tento článok